Про нас

Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" заснована у 2016 році та діє при Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України. Діяльність Кафедри розглядається кожні чотири роки провідними експертами Сектору Освіти Програми Кафедр UNITWIN/UNESCO Головного Офісу UNESCO в Парижі (Франція) щодо ефективності та доцільності. У 2020 році Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" отримала позитивний результат щодо продовження діяльності до 2024 року.
Метою кафедри є дослідження питань з проблем неперервної та педагогічної освіти для сприяння випереджальному професійному та особистісному розвитку дорослої людини, забезпечення її соціальної безпеки та адаптації до швидких змін сьогодення та майбутнього.

Завдання Кафедри

1

Створення інституційної мережі спільноти викладачів, науковців та студентів у сфері професійної, педагогічної освіти та освіти дорослих;

2

Моніторинг нагальних потреб сьогодення, а також умов, що визначають процес реформування освіти дорослих;

3

Створення та впровадження національних стратегій професійної освіти впродовж життя різних категорій дорослих;

4

Співпраця з ЮНЕСКО в рамках відповідних програм і заходів, а також кооперація з іншими кафедрами ЮНЕСКО, підвищення рівня мережевого співробітництва в Україні та за кордоном;

5

Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів;

6

Інформаційно-консультативна підтримка індивідуальних ініціатив та проектів з освіти дорослих, підтримка різних категорій дорослих;

7

Організація та проведення конференцій, вебінарів тощо з неперервної професійної освіти;

8

Створення онлайн-платформи для обміну знаннями та передовим досвідом неперервної професійної освіти;

9

Видання електронного, наукового фахового журналу Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».