Вісник Кафедри ЮНЕСКО"Неперервна професійна освіта ХХІ століття"

Illustration

Назва: Вісник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»
Видавець: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
ISSN 2708-2156 | e-ISSN 2708-2164
Рік заснування: 2019
Мови видання: англійська, українська (змішаними мовами).
Періодичність: два рази на рік
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: серія КВ № 24250-14090Р від 21.12.2019
Наукове фахове видання України (категорія «Б» від 27.09.2021). Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки
Адреса редакції: 04060, м. Київ, вул. М. Берлинського, 9, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України
Індексація: DOAJ, WorldCat