АкадемГайд - 2023 для здобувачів ступеня PhD ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України

08.09.2023

8 вересня 2023 року відбувся АкадемГайд - 2023 для здобувачів ступеня PhD в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України. Це постійний вересневий вебінар, який організовує Рада молодих вчених Інституту і має на меті забезпечити здобувачів ступеня PhD в Інституті актуальною інформацією щодо діяльності установи, та сприятливого наукового середовища необхідного для ефективного написання і захисту дисертаційної роботи.
Упродовж роботи АкадемГайду – 2023, здійснено екскурс за такими напрямами:

● Ознайомлення здобувачів ступеня PhD з науковою діяльністю ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України● Можливістю безкоштовних публікацій у фахових виданнях засновником/співзасновником якого є Інститут● Вільного доступу у користуванні завантаженими е-матеріалами в е-бібліотеці ІПООД та е-бібліотеці НАПН України● Можливістю опрацювання в е-вигляді дисертаційного фонду Інституту через е-бібліотеку ІПООД● Ознайомлення здобувачів ступеня PhD із практичними діючими Хабами Інституту● Реалізацію власних практичних напрацювань на платформі Освітнього Хабу ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України● Практико-орієнтованої співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»● Популяризації власних здобутків через соціальні мережі Інституту
Співпраці з Радою молодих вчених Інституту та участь в організованих нею науково-практичних масових заходах
А також ефективної організації освітнього процесу Інституту (доступ до Google Classroom, відкрита онлайн інформація щодо розкладу занять за спеціальностями, ознайомлення з освітньо-науковою програмою, навчальним планом, програмою викладацької практики, академічною доброчесністю та ін.)
Модератор:Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, заступник керівника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», голова Ради молодих вчених ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.
Співмодератори:Катерина Годлевська, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», заступник голови Ради молодих вчених ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.Тамара Котирло, кандидат педагогічних наук, керівник відділу аспірантури та докторантури ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.