АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД – 2022

13.05.2022

Навчання, викладання під час війни актуалізує спектр проблем, які є сучасними викликами у освітньо-науковому просторі. Школа, коледж, університет, наукова установа стають осередками психологічної підтримки, утвердження національної ідеї, принципів академічної культури. 
12-13 травня 2022 р. відбулася V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід».
Ініціатор заходу – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка.
Співорганізаторами традиційної конференції виступили:● Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, ● Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», ● Громадська організація «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури», ● Український мовно-інформаційний фонд НАН України, ● Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради та ін.
У заході взяли участь 95 учасників – молодих і досвідчених дослідників, викладачів, учителів, аспірантів, докторантів, здобувачів вищої освіти.
Мета заходу: презентація результатів наукових досліджень аспірантів, докторантів, науково-педагогічних працівників, учителів-дослідників; заохочення наукової молоді, всіх представників академічної громади до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності.
Модераторами конференції були: ● Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка; ● Ольга Фаст, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради; ● Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».
12 травня відбулося пленарне засідання у формі тематичних панелей, проблематика яких охоплювала такі питання: цінності академічної культури у контексті національної безпеки; утвердження академічної культури як чинник інтернаціоналізації вищої освіти; академічна культура у вимірах міждисциплінарних студій; академічна культура крізь призму філологічного дискурсу; академічна культура як критерій якості у підготовці сучасного вчителя; культура академічної доброчесності у підготовці фахівців.

З урахуванням сучасних викликів у сфері сучасної освіти особливо актуальними були виступи науковців, освітян з різних регіонів України, у яких було узагальнено досвід теорії і практики утвердження принципів академічної доброчесності, наукової, вчительської етики:академічна культура у контексті реалізації волонтерських освітніх проєктів під час війни (Інна Осадченко, доктор педагогічних наук, професор, голова ГО «Міжнародна асоціація сучасної освіти, науки та культури»); некролог педагогу як вияв академічної культури й етики (за матеріалами українських педагогічних часописів початку ХХ ст.) (Олександр Міхно, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник відділу педагогічного джерелознавства та біографістики Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського НАПН України); національно-патріотичне виховання та мистецька освіта крізь призму сьогодення (Євгенія Проворова, доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії та методики постановка голосу факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова; роль університетів у розвитку територій: компаративне дослідження та висновки для країн, що розвиваються (Віталій Омельяненко, доктор економічних наук, академік Української технологічної академії, доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування, голова Наукового товариства молодих учених Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Тео Тірто, доктор філософії, менеджер проєктів, науково-дослідна фірма FARADI, Італія); історичне підґрунтя накового стилю сучасної української мови (Лариса Кравець, доктор філологічних наук, професор кафедри філології Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці ІІ); герой новітньої української літератури: аспекти вивчення у вищій школі (Горболіс Лариса, доктор філологічних наук, професор кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка); результати анкетування учасників освітнього процесу з академічної доброчесності під час проведення інституційних аудитів в закладах загальної середньої освіти Сумської області у 2020-2021 роках (Алла Рябуха, начальник Управління державної служби якості освіти в Україні в Сумській області); медіаграмотність учителя як протидія воєнним викликам (Наталія Громова, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) та ін.
З-поміж актуальних питань секційних засідань основними були такі, як: формування основ академічної культури у закладах освіти в умовах воєнних реалій; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; наукова мовна культура; академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики; культура наставництва; розвиток гнучких умінь (soft skills); актуальні питання та виклики в умовах дистанційного навчання.
13 травня відбулися секційні засідання та було організовано майстер-класи, що охоплювали актуальні практико орієнтовані проблеми сучасної освіти: академічна культура дослідника в умовах воєнних реалій (Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А.С. Макаренка); формування академічної культури дослідника цифровими інструментами Українського мовно-інформаційного фонду (Маргарита Надутенко, кандидат філологічних наук, науковий співробітник відділу лінгвістики Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України, керівник Загальноукраїнського центру словникарства); формування культури академічної доброчесності: навички якісного академічного письма (Вікторія Козлова, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської філології та лінгводидактики Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка); формування академічної культури здобувачів освіти в умовах закладу фахової передвищої освіти (Наталія Пономаренко, доктор філософії, викладач спеціальності 061 Журналістика ВСП «Машинобудівний фаховий коледж Сумського державного університету»); коучинг як вихід із безвихідних ситуацій (Марина Ячменик, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української мови і літератури, керівник Центру якості вищої освіти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка); проблемно-ресурсний та індикативно-технологічний виміри освітніх проектів в умовах воєнного стану (Михайло Жук, кандидат філософських наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).
За результатами проведення конференції буде підготовлено збірник наукових праць «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід». З попереднім випуском збірника можна ознайомитися за покликанням: http://repository.sspu.sumy.ua/handle/123456789/8453
Відеозапис проведення пленарного засідання розташовано за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=XBZ4k2TsAS0
Висловлюємо вдячність організаторам заходу за розвиток традицій академічної доброчесності, академічної культури в освітньому просторі, за утвердження якості педагогічної освіти в умовах воєнних реалій, за згортовуючу місію серед освітян і науковців України.