Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів - 2023

18.05.2023

18 травня 2023 року відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України провів XII Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету. Семінар було організовано у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

З вітальним словом до учасників семінару звернулися Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора із науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України та Синюк Олег Миколайович, доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету. 
У роботі семінару взяли участь понад 70 компаративістів-дослідників з багатьох регіонів України та зарубіжних країн. Цьогоріч ключовими темами для обговорення обрано такі: «Освіта для миру в міжнародному векторі становлення громадянського суспільства» та «Сучасні тренди у навчанні іноземних мов і культур в умовах онлайн-освіти». 
Відкрив пленарне засідання Пилинський Ярослав Миколайович – кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України із доповіддю «Громадянська освіта у США: стан і перспективи розвитку».
Подальша наукова дискусія розгорнулася у річищі актуальних проблем формування громадянської компетентності у педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників; розвитку громадянського суспільства; можливостей використання GOOGLE інструментів під час дистанційної освіти тощо. Особливістю цьогорічного семінару стало залучення до роботи здобувачів першого бакалаврського рівня 2-го року навчання за освітньою програмою «Англійська мова і література». Студенти презентували результати проєктного дослідження на тему «Американська модель підготовки вчителя іспанської мови (на прикладі NYU університету)», виконаного під керівництвом доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету Бідюк Наталії Михайлівни. 
Проєкт отримав схвальні відгуки від доктора педагогічних наук, професора, завідувача відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, члена Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Авшенюк Наталії Миколаївни, яка високо оцінила креативний доробок порівняльно-педагогічної розвідки здобувачів вищої освіти, акцентувала на сформованості у них критичного й аналітичного мислення, а також побажала втілення подальших дослідницьких задумів і мрій. 
За результатами роботи семінару буде сформовано електронний збірник матеріалів, присвячених актуальним дослідженням у галузі порівняльної професійної педагогіки. Усі учасники семінару отримали натхнення та стимул для подальших наукових розвідок.