Illustration

ЕТИКА НАУКОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ В ІПООД ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА НАПН УКРАЇНИ

13.02.2021 10:00
12.02.2021 р. з метою утвердження принципів академічної доброчесності у науково-освітньому середовищі, поширення конструктивного досвіду забезпечення етичних цінностей взаємодії у науковій установі було проведено вебінар «Етика наукової комунікації та академічна доброчесність в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України».

 • читати далі

  Модераторами заходу виступили член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття", кандидат педагогічних наук, відповідальний за академічну доброчесність в Інституті Кирил Котун, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття", гарант освітньої програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Мирослава Вовк та представник антиплагіатної системи StrikePlagiarism (Plagiat.PL) Максим Маєвський.
  Учасниками вебінару (більше 40 осіб) стали аспіранти і викладачі ІПООД імені Івана Зязюна, викладачі Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка та ін.
  Мирослава Вовк схарактеризувала позитивний досвід науково-творчої взаємодії аспірантів, наукових керівників, викладачів програми підготовки майбутніх докторів філософії, що підтверджено результатами опитування, а також узагальнила основні вектори реалізації політики академічної доброчесності у межах освітньої, педагогічної галузі загалом та конкретної наукової установи зокрема на різних рівнях – комунікативному, змістовому, організаційно-технічному.
  Кирил Котун узагальнив основні законодавчо-нормативні механізми реалізації принципів академічної доброчесності на прикладі наукової установи, ознайомив зі змістовим контентом Положення про академічну доброчесність, що включає норми і правила академічної доброчесності наукових працівників, норми і правила академічної доброчесності здобувачів освіти, політику забезпечення академічних взаємовідносин, політику корпоративної культури, політику протидії плагіату, напрями діяльності Комісії з питань академічної доброчесності, заходи щодо попередження порушень академічної доброчесності. На особливу увагу заслуговує реальна практика запобігання академічній НЕдоброчесності – підписання усіма учасниками освітнього процесу декларацій про академічну доброчесність.
  На основі аналізу широкої текстової інформації Максим Маєвський продемонстрував реальну практику перевірки наукових робіт за допомогою StrikePlagiarism. Окреслив особливості роботи зі звітом подібності після перевірки роботи на плагіат, а також було продемонстровано маніпуляції з текстом виявлені під час перевірки. Виокремлено основні причини низької оригінальності наукових робіт, а також продемонстровано види академічного плагіату.