Illustration

ГРОМАДЯНСЬКО-ПАТРІОТИЧНІ ІДЕЇ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА В СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ УКРАЇНИ – 2021

05.03.2021 09:00
4 березня 2021 року відбувся вебінар «Громадянсько-патріотичні ідеї Тараса Григоровича Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України – 2021». Організаторами вебінару виступили Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» та Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

 • читати далі

  Понад 80 осіб стали учасниками вебінару, серед яких громадські діячі, художники, мистецтвознавці, науковці, викладачі університетів, учителі загальноосвітніх і дошкільних закладів, тренери, студенти, магістранти, аспіранти.
  Учасниками вебінару стали різні заклади загальної середньої освіти, професійної (професійно-технічної) освіти, фахової перед вищої освіти, вищої освіти, громадські організації, музеї та заповідники України, а саме:
  ● Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України● Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка● Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини● Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка● Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника                                                                        ● Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича● Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова● Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського● Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка● Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради● Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області● Гімназія-інтернат № 13 м. Києва● Лелюхівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Новосанжарської територіальної громади Полтавської області● Національний заповідник «Києво-Печерська лавра» Спікерами вебінару виступили відомі українські державні та громадські діячі, дипломати, музеєзнавці, краєзнавці, народні художники України, науковці, а саме:
  ● Мовчан Павло Михайлович – голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка «ТАРАС ШЕВЧЕНКО В КІНОМИСТЕЦТВІ»● Гальченко Сергій Анастасійович – кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, лауреат Державної Премії в галузі освіти 2017 року «РУКОПИСИ І ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ ТВОРІВ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА»● Ліховий Ігор Дмитрович – український державний та громадський діяч, дипломат, музеєзнавець, краєзнавець, культуролог, історик української культури, Міністр культури та туризму України (2005–2006) «САКРАЛЬНИЙ ТАРАС ГРИГОРОВИЧ ШЕВЧЕНКО»● Гайдамака Анатолій Васильович – народний художник України, лауреат Державної премії імені Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, монументаліст «МУЗЕЄФІКАЦІЯ ОБРАЗУ ШЕВЧЕНКА»● Франчук Валерій Олександрович – народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка «КОБЗАР У ТВОРАХ ВАЛЕРІЯ ФРАНЧУКА»● Філіпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член (академік) НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка «ПЕДАГОГІЧНІ ІДЕАЛИ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА І СУЧАСНІСТЬ»
  Модератором вебінару виступила Лук'янова Лариса Борисівна (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України)
  Висловлюємо щиру вдячність головному ініціатору та організатору вебінару Філіпчук Наталії Олександрівні (доктор педагогічних наук, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»).