Меморандум про співпрацю між Громадською організацією «Українська Рада Миру» та Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»

29.02.2024

З метою посилення діяльності наукової і культурної громадськості України 29 лютого 2024 року підписано Меморандум про співпрацю між Громадською організацією «Українська Рада Миру» та Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», яка діє на базі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна Національної академії педагогічних наук України з 2016 року.

Загальною метою співпраці у межах Меморандуму є протидія глобальним викликам та практична реалізація ідеї справедливого, безпечного, надійного і сталого миру, що має, зокрема, гарантувати суверенітет, територіальну цілісність і незалежність української держави в умовах сучасних субстанційних ризиків і екзистенціальних конфліктів.
Меморандум підписала керівник кафедри, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Галина Сотська.