Illustration

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА: ПРОБЛЕМИ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ - 2017

05.10.2017 09:00
28-29 вересня 2017 року в Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику Кафедрою ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття” НАПН України за підтримки координаційної ради програми “UNITWIN/кафедри ЮНЕСКО” в Україні з метою посилення міжкафедральної координації, підвищення рівня мережевого співробітництва, розширення партнерських зв’язків і створення спільних майданчиків для міждисциплінарного діалогу було проведено захід, що включений до зведеного переліку заходів Кафедр ЮНЕСКО – V науково-практичну конференцію «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи».

  • читати далі

    У конференції взяли участь співробітники ІПООД НАПН України та члени Кафедри ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта ХХІ століття”. Зокрема, з доповідями на пленарному засіданні виступили Лідія Хомич (доктор педагогічних наук, професор, перший заступник директора з наукової роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України); Георгій Філіпчук (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України).
    З вітальним словом до учасників конференції виступили заступник завідувача кафедри ЮНЕСКО НАПН України Наталія Авшенюк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) та камерний оркестр Факультету мистецтв імені А. Авдієвського під керівництвом Заслуженого діяча мистецтв, доктора педагогічних наук, професора В. І. Федоришина. На конференції обговорювалися проблеми музейної педагогіки у контексті неперервної освіти; соціокультурного виміру музейної комунікації; історико-культурної спадщини та використання її потенціалу у духовному розвитку особистості; інноваційних форм і методів музейної педагогіки у роботі з різною цільовою аудиторією; популяризації ідей ЮНЕСКО у галузі культури, мистецтва та освіти.
    За результатами проведеної конференції видано збірник матеріалів «Музейна педагогіка: проблеми, сьогодення, перспективи» (Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції (28–29 вересня 2017 р.) / Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник. – К., 2017. – 132 с.). У збірнику висвітлено проблеми розвитку музейної педагогіки в Україні та закордоном, питань сучасної інтерпретації історико-культурної спадщини та використання її потенціалу в освіті і вихованні дітей. Учасники конференції – музейники, науковці, викладачі вищих навчальних закладів, керівники й педагогічні працівники вищих, загальноосвітніх, середніх спеціалізованих установ, закладів позашкільної освіти, педагоги-психологи, представники громадських організацій та ін. У своїх статтях вони узагальнюють набутий досвід та визначають закономірності, методи і форми діяльності у музейній педагогіці.