Illustration

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА – ПРОБЛЕМИ, СЬОГОДЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ - 2020

02.10.2020 17:00
1-2 жовтня 2020 року у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику проходила VІІІ науково-практична конференція «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи». Традиційно співорганізаторами конференції виступили Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».

 • читати далі

  Серед учасників конференції були співробітники Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, науковці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, музейні працівники, представники громадських організацій. Дистанційно до роботи заходу долучилися представники з різних регіонів України: науковці, педагоги, психологи, вчителі, студенти.
  Модератором заходу виступив Топилко Олег Васильович – начальник відділу музейно-освітньої роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, який привітав учасників від імені в.о. генерального директора Олександра Рудника і побажав плідної роботи.
  Ґрунтовним і емоційним був виступ постійного учасника науково-практичної конференції доктора педагогічних наук, професора, дійсного члена НАПН України Георгія Георгійовича Філіпчука, який у своїй доповіді провів паралель між музейним простором і якісною освітою.
  Топилко Олег Васильович, начальник відділу музейно-освітньої роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, акцентував увагу на межі сприйняття музейного середовища з погляду можливостей і перспектив роботи музею в умовах карантину.
  В ході проведення конференції обговорювалися питання пов’язані з проблемами сучасної системи освіти і виховання, інноваційності роботи музеїв в умовах карантину, пошуку нових форм і методів в роботі з різними категоріями відвідувачів, потенціалу музеїв країнознавчого спрямування у формування національних цінностей молоді, практичного досвіду впровадження інноваційних засобів навчання музейної педагогіки в діяльності закладів освіти, роль музейної педагогіки у системі наук про людину, проектна діяльність крізь призму Soft Skills у музейно-освітньому просторі, ретроспективний аналіз музеїв радянської доби, тенденції розвитку музеїв науки як інтерактивних науково-освітніх просторів та ін.
  Підводячи підсумки конференції, учасниками були запропоновані наступні рекомендації:
  ● вивчати і поширювати інноваційний досвід освітніх і культурних програм музейних закладів;● налагоджувати співпрацю музеїв з навчальними закладами, застосовуючи інтерактивні методи музейної педагогіки, мультимедійні технології у навчальному процесі;● вивчати і використовувати креативний потенціал музейної педагогіки під час пандемії з досвіду освітніх закладів різних країн.