Illustration

НАРАДА КЕРІВНИКІВ КАФЕДР ЮНЕСКО В УКРАЇНІ

30.06.2017 18:00
30 червня 2017 року за ініціативи Секретаріату Національної комісії України у справах ЮНЕСКО в МЗС відбулася нарада керівників кафедр ЮНЕСКО в Україні. У межах Програми ЮНЕСКО UNITWIN у провідних ВНЗ України, Національній академії наук України та Національній академії педагогічних наук України наразі функціонують дев’ять кафедр ЮНЕСКО. Кафедри ЮНЕСКО створюють можливості для міжнародної наукової співпраці у сфері лінгвістики, філософії, інформаційно-комунікаційних технологій в освіті, неперервної професійної освіти впродовж життя, кріобіології, екології.

 • читати далі

  Учасники засідання обговорили шляхи поглиблення співробітництва між кафедрами ЮНЕСКО та потенціал розширення «родини ЮНЕСКО» в Україні. Кафедру ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Національної академії педагогічних наук України представляли завідувач кафедри Сотська Галина Іванівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник та заступник завідувача кафедри Авшенюк Наталія Миколаївна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник.
  Під час свого виступу Сотська Г.І. наголосила, що поточна діяльність кафедри узгоджується з пріоритетами та всеосяжними цілями «Середньотермінової стратегії ЮНЕСКО на 2014-2021 рр.», зокрема щодо зміцнення миру, сталого розвитку, налагодження міжкультурного діалогу засобами освіти, науки, культури, комунікації та інформації. Співробітниками кафедри подано пропозиції до проектів законів України: «Про освіту», «Про мови», «Про наукову та науково-технічну діяльності».
  Відповідно до стратегічних цілей розроблено і зреалізовано 2 проекти:

  ● з метою збереження провідної ролі освіти і формування майбутнього міжнародного порядку денного в освітній галузі кафедра координує міжнародний українсько-німецький освітній проект «Розвиваємо освіту разом – навчаємось разом – навчаємо один одного» у співпраці з Ірпінською міською радою;● з метою використання освітнього потенціалу культурної спадщини, шляхом зміцнення традиційних знань та інтеграції спадщини у формальну та неформальну освіту учнівської молоді і різних категорій дорослого населення кафедра є співорганізатором проекту «Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи» у співпраці з Національним Києво-Печерським історико-культурним заповідником.
  Кафедрою організовано та проведено 3 масових заходи:
  ● практично-орієнтований тренінг-семінар «Навички побудови ефективного тренінгу» (02 лютого 2017 року);● вебінар до Міжнародного дня рідної мови «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» (20 лютого 2017 року);● ІІІ англомовний семінар для науковців «ОPEN UP!» (26 квітня 2017 року); ● VІ міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» (18 травня 2017 року);● всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (18 травня 2017 року).
  Завідувач кафедри зауважила, що пріоритетними напрямами діяльності кафедри на наступний рік є: налагодження кафедрального мережевого партнерства; започаткування видання кафедрального щорічника «Неперервна професійна освіта ХХІ століття».