Illustration

ПУБЛІКАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНИКА НА ЗАСАДАХ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ: ЗУСТРІЧ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

26.02.2021 18:00
26 лютого 2021 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" відбувся вебінар «Публікаційна діяльність дослідника на засадах академічної доброчесності».

 • читати далі

  Цільовою аудиторією заходу стали молоді науковці, переважно магістранти й аспіранти, члени наукового товариства (більше 30 осіб) ІПООД імені Івана Зязюна, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, представники наукового студентського товариства Луцького педагогічного коледжу.
  Модераторами заходу виступили: Вовк Мирослава, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; Семеног Олена, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, стейкхолдер освітньо-наукової програми підготовки PhD у галузі 011 Освіта, педагогіка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України; Фаст Ольга, Фаст Ольга, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради.
  Захід організовано з метою окреслення термінологічного поля сфери публікаційної діяльності дослідника задля підвищення якості наукового текстотворення і присвячено 150-річчю з дня народження Лесі Українки.
  Мирослава Вовк означила актуалітети підвищення кості публікаційної діяльності науковців на засадах академічної доброчесності, що реалізується шляхом висвітлення результатів наукового дослідження чи досвіду якісної освітньої практики у фахових видання; представлення теоретичних чи експериментальних результатів у міжнародних, наукометричних виданнях; апробації результатів під час наукових, науково-практичних заходів та підготовки матеріалів до збірників апробаційного характеру; написання прес-релізів щодо проведення заходів (наживо й онлайн), спрямованих на апробацію практико орієнтованих результатів (тренінг, вебінар, бінарна лекція тощо). Модераторка репрезентувала законодавчо-нормативні механізми врерулювання академічної НЕдоброчесності, розкрила процесуальні стратегії підготовки наукової статті до опублікування у фахових і наукометричних виданнях.
  Цінний досвід здійснення публікаційної діяльності представила Олена Семеног, яка окреслила потенціал сучасних лексикографічних видань, узагальнила основні наукометричні показники дослідника (показники якості, показники наукової діяльності); розкрила сутність публікаційної активності, публікаційної стратегії дослідника, академічної культури, публікаційної етики / видавничої етики. На основі широкого емпіричного матеріалу відомий лінгвіст-практик розкрила таємниці культури читання наукового тексту, використання кількаслів’я, розпізнавання фактчекінгу у науково-освітньому публікаційному просторі. Для дослідників-початківців вагомим досвідом стало ознайомлення з результатами реалізації проєктів «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність», «МЕДІА&ВЧИТЕЛЬський кампус», у межах яких було створено «Мультимедійний словник з інфомедійної грамотності», піідготовлено посібник «Академічне письмо: лінгвокультурологічний підхід http://academ-write.tilda.ws/ з урахуванням досвіду Варшавського університету «Писання і публікація наукових текстів».
  Ольга Фаст означила основні аспекти проблеми релевантності наукового керівництва та публікаційної культури молодого науковця; окреслила роль інституту наукового наставництва в утвердженні принципів академічної доброчесності, схарактеризувала стратегії академічного письма, стилі наукового наставництва тощо.
  На перспективу було визначено напрями взаємодії у системі «наукова установа – університет – коледж», що передбачає проведення практико орієнтованих вебінарів для дослідників з метою підвищення якості публікаційної діяльності науковців-початківців, їхньої писемного і усного текстотворення.