РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА - 2022

25.05.2022

25 травня 2022 року відділом змісту і технологій Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України було проведено традиційний вебінар «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства» до Міжнародного дня рідної мови (21 лютого) і Дня філолога (25 травня).

 • читати далі

  Постійними партнерами заходу виступають Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», Інститут літератури імені Тараса Шевченка НАН України, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені Тараса Шевченка, а також заклади вищої і фахової передвищої освіти: (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Луцький педагогічний коледж, Київський фаховий професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка та ін.Мотиваційне слово щодо місії рідномовної освіти в у сучасному науково-освітньому просторі виголосила доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лариса Борисівна Лук’янова. 
  Учасники вебінару – вчителі, викладачі, науковці, аспіранти, докторанти, магістранти, студенти (усього понад 100 осіб).
  Проблематика заходу охоплює такі проблеми, як:1. Україномовна освіта як пріоритет національного поступу в умовах воєнного часу. 2. Проблеми розвитку багатомовної і рідномовної освіти в сучасному українському суспільстві – авторитетна думка.3. Європейські тенденції багатомовної освіти.4. Досвід багатомовного і рідномовного навчання у закладах фахової передвищої і вищої педагогічної освіти.5. Збереження культурної спадщини в музейному просторі.
  Модератор дискусійної панелі – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Петрівна Вовк.
  У проведенні дискусійної панелі взяли участь відомі громадські діячі, науковці, викладачі, які висвітлили сучасні проблеми теорії і практики рідномовної освіти:Тенденції мовнокультурної освітиФіліпчук Георгій Георгійович – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, почесний доктор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, заступник голови Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
  Володимир Сосюра – козак війська УНР і борець за незалежність України Гальченко Сергій Анастасійович – кандидат філологічних наук, заступник директора Інституту літератури імені Тараса Шевченка НАН України, лауреат Державної Премії в галузі освіти 2017 року
  Українські книжкові видання 1922 року як етап розвитку рідномовної освітиМіхно Олександр Петрович – доктор педагогічних наук, директор Педагогічного музею України, старший науковий співробітник сектору сухомлиністики відділу педагогічного джерелознавства та біографістики ДНПБ України імені В.О. Сухомлинського
  Мова має значення: із досвіду організаційно-методичної роботи викладачів технічних ЗВО Півдня УкраїниСеменова Алла Василівна – доктор педагогічних наук, професор, директор навчально-консультаційного центру підвищення кваліфікації НПП Державного університету інтеллектуальних технологій
  Культурна спадщина як національний аргументКитайгородська Віра Микитівна – член Національної спілки письменників України, голова Чернівецького обласного об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка, заслужений працівник культури України 
  Багатомовна література рідного краю як чинник формування етнокультурної компетентності майбутнього вчителя-словесника в умовах поліетнічного середовищаРайбедюк Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, професор кафедри української мови та літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
  Програму вебінару можна завантажити на покликанням:http://ipood.com.ua/e-library/programi-i-zbirniki-materialiv/rdnomovna--bagatomovna-osvta--u-kontekst-stalogo-rozvitku-susplstva---2022/
  Висловлюємо вдячність учасникам заходу за партнерську взаємодію, за активну життєву і професійну позиці. у напрямі утвердження цінностей рідномовної освіти в українському суспільстві.