Illustration

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЕКСПЕРТІВ ПРОЕКТУ «ВЧИТЕЛЬ»

17.03.2017 14:00
17 березня 2017 року відбулася робоча зустріч експертів проекту «Вчитель» щодо реформи системи підготовки і професійного розвитку педагогів в Україні: створення професійних стандартів педагогів. Виконавець проекту Всеукраїнський фонд «Крок за кроком. Загальна мета проекту: реформування національної системи підготовки та професійного розвитку вчителів шляхом оновлення змісту, заснованого на нових професійних та освітніх стандартах; удосконалення форм підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації вчителів; створення нових ефективних засобів професійного заохочення. Мета робочої зустрічі експертів стало обговорення бачення професійних стандартів для педагогів.

  • читати далі

    Зустріч відбулась в Українському інституті майбутнього. Учасниками зустрічі були представники університетів, державних секторів, фондів та недержавних громадських організацій, а саме:
    ● Олена Змієвська (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського);● Вікторія Іваніщева (British Council);● Світлана Калашнікова (проект «Офіс освітніх реформ в Україні»);● Оксана Коваленко (Міністерство освіти і науки України);● Кирил Котун (провідний фахівець у галузі зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член кафедри ЮНЕСКО ІПООД НАПН України);● Олена Лотоцька (Міністерство освіти і науки України);● Інна Луценко (Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, лабораторія інклюзивної освіти, консультант ВФ «Крок за кроком»);● Маріанна Марусинець (провідний фахівець у галузі зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, дійсний член кафедри ЮНЕСКО ІПООД НАПН України);● Ольга Матвійчук (Український католицький університет);● Світлана Олексюк (директор ЗНЗ №41 м.Києва);● Наталя Пархоменко (Інститут модернізації змісту освіти, начальник відділу наукового і навчально-методичного забезпечення дошкільної і початкової освіти Нової української школи);● Олена Примостка (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»);● Наталя Слободянюк (директор ЗНЗ №15, м.Біла Церква);● Наталія Софій (Всеукраїнський фонд «Крок за кроком»);● Жанна Таланова (менеджер з аналітичної роботи Національного Еразмус+ офісу в Україні (ГО «ІЛІР», проект ЄС), головний науковий співробітник відділу політики та врядування у вищій освіті, Інститут вищої освіти НАПН України);● Олександр Шаленко (секретар Українського відділення Міжнародної асоціації вчителів англійської мови як іноземної)
    Основні завдання проекту будуть реалізовуватись протягом 2017 року. Серед очікуваних результатів та основних завдань виокремлено такі: Результат 1. Базове оцінювання результатів навчання початкової школи. Основне завдання: визначення стану навчальних досягнень випускників початкової школи напередодні впровадження Концепції «Нової школи» та для відслідковування змін, що матимуть місце за результатами реалізації Концепції; Результат 2. Дослідження з питань викладання і навчання за методикою TALIS (Teaching and Learning International Survey). Основні завдання: організація підготовки та професійного розвитку вчителів; оцінка якості і системи заохочення вчителів; характер шкільної культури; Результат 3. Розроблення Концепції безперервного професійного розвитку вчителя; Результат 4 Розроблення Професійного стандарту вчителя; Результат 5. Розроблення інструментів для сертифікації вчителів; Результат 6. Підготовка тренерів (280 осіб) і сертифікаторів (80 осіб).