РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ – 2022 

23.05.2022

19 травня 2022 року в межах Всеукраїнського Фестивалю науки – 2022 Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з Хмельницьким національним університетом та кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України на базі Центру порівняльної професійної педагогіки проведено щорічний ХІ Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». 

 • читати далі

  Інтернет-семінар об’єднав понад 100 учасників із науково-дослідних інститутів Національної академії педагогічних наук України та університетів України, зокрема: Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Інституту педагогіки НАПН України, Хмельницького національного університету, Національного університету фізичного виховання і спорту України, Київського університету імені Бориса Грінченка, Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Військової академії (м. Одеса), Національного університету «Львівська політехніка», Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова, Національного авіаційного університету (м. Київ), Криворізького державного педагогічного університету, Донбаської державної машинобудівної академії, (м. Краматорськ), ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Сумського державного університету, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана тощо.
  З програмою Інтернет-семінару можна ознайомитися на сайті Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України https://cutt.ly/aHC6yAh
  Модерували науковий захід Наталія Авшенюк – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти та Наталя Бідюк – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри іншомовної освіти і міжкультурної комунікації Хмельницького національного університету. 
  З вітальним мотиваційним словом до учасників Інтернет-семінару звернулися: ● Лариса Лук’янова – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України; ● Олег Синюк – доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету; ● Людмила Армашу-Кантір – проректорка з наукової роботи та міжнародних відносин Кишинівського державного педагогічного університету імені Іона Кренга, Молдова. 
  У своїй промові колега з Молдови висловила підтримку українському народу, зокрема освітньо-науковій спільноті нашої країни. Вона наголосила на солідарності молдовського суспільства у питаннях прихистку переміщених осіб з України, надання їм невідкладної допомоги на пунктах перетину кордону з Молдовою; збору й відправлення гуманітарних вантажів в українські громади; надання можливості для українських викладачів зарубіжного стажування в молдовських університетах; організації занять для діточок різного віку.
  Традиційно під час Інтернет-семінару обговорювали актуальні питання та глобальні соціально-педагогічні проблеми в площині міжнародного й українського освітнього простору: освіта для миру в міжнародному вимірі становлення громадянського суспільства; порівняльна професійна педагогіка та кроскультурні діалоги; глобалізаційні виміри розвитку професійної освіти, педагогічної освіти та освіти дорослих; стратегії міжкультурної комунікації в освіті; професійний розвиток фахівців в умовах освіти впродовж життя: порівняльний аналіз; професійна підготовка педагогічного персоналу у зарубіжних країнах; сучасні тренди та практики у навчанні іноземних мов і культур та ін.
  Ключові доповіді Інтернет-семінару виголосили наукові працівники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: ● Наталія Авшенюк - «Освіта для миру – пріоритетний напрям діяльності міжнародних організацій» (доктор педагогічних наук, професор, завідувачка відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)● Наталія Пазюра - «Іншомовна освіта для миру в країнах Східної Азії» (доктор педагогічних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)● Олена Огієнко - «Моделі моніторингу якості педагогічної освіти у США» (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)● Людмила Дяченко - «Пріоритети професійної діяльності вчителів в умовах війни в Україні» (PhD, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України)● Катерина Годлевська - «Особливості професійної підготовки вчителів старшої школи в Угорщині» (PhD, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД, Україна)
  Родзинкою Інтернет-семінару став виступ Ірини Волошиної, магістра фольклористики, аспірантки Індіанського університету м. Блумінгтон (США), на тему «Відповідь освітніх закладів США на війну в Україні, 2022». У своєму виступі доповідачка розкрила особливості позиції Університету щодо воєнного вторгнення росії на територію України; охарактеризувала науково-просвітницькі заходи, які запроваджено структурними підрозділами Університету, з метою осмислення війни в Україні.    
  Старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, PhD Кирил Котун, у своєму огляді «Про спецвипуск «Вісника Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» ознайомив учасників Інтернет-семінару з актуальною тематикою публікацій у Віснику Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття», що віддзеркалюють реалії освіти і науки в Україні в умовах запровадженого військового стану внаслідок військової агресії російської федерації, а також з вимогами до оформлення й подання рукописів до друку.Семінар традиційно завершився жвавою дискусією між учасниками щодо подальших наукових розвідок у галузі порівняльної професійної педагогіки з урахуванням соціально-політичних умов розвитку освітніх систем у різних країнах світу. 
  Висловлюємо щиру вдячність Всім учасникам семінару, які в умовах воєнних реалій, активно долучилися до наукової дискусії щодо розвитку української педагогічної науки, порівняльної професійної педагогіки, активізації міжнародної науково-освітньої співпраці.Відеозапис семінару розміщено за покликанням: https://youtu.be/T57K3-Uxd6U