Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції - 2023

30.11.2023

30 листопада 2023 р. було проведено ХХІ Міжнародні мистецько-педагогічні читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції».
Ініціатори заходу – відділ змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.

Співорганізаторами читань виступили такі заклади освіти і наукові установи: ● Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" при ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України● Інститут проблем виховання НАПН України, ● Український державний університет імені М.П. Драгоманова, ● Академія прикладних наук імені Стефана Баторія (Скернєвіци, Польща), ● Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, ● Херсонський державний університет, Бердянський державний педагогічний університет, ● Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, ● Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, ● Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, ● гімназія-інтернат №13 м. Києва та ін.
Кількість учасників – близько 150 осіб (науковці, освітяни з різних регіонів України і зарубіжжя), які взяли участь у заході у дистанційному й очному форматі.
Мотиваційне слово до учасників прозвучало від директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, член-кореспондента НАПН України Лариси Лук’янової. Музичним обрамленням заходу слугував виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені М.П. Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина Віталіївна).
Модератор читань – доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Мирослава Петрівна Вовк.
Проблематика читань охопила питання актуалізації спадщини Оксани Рудницької, сучасних актуалітетів педагогічної, мистецької освіти:  
Музично-історичні рефлексії: драматична доля і позитивний образ УкраїниКомаровська Оксана Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України
Аудіальна театральна комунікація у старшій школіМиропольська Наталія Євгенівна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України
Особистісно орієнтований компонент у поглядах українських учених мистецького профілю кінця ХХ–поч. ХХІ ст.Горбенко Сергій Семенович– доктор педагогічних наук, професор кафедри хорового диригування та теорії і методики музичної освіти факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені М.П. Драгоманова 
Синергія творчості та духовності у студентських культурно-мистецьких проєктахЛимаренко Лідія Іванівна – докторка педагогічних наук, професорка, заслужена працівниця культури України, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету
Художня комунікація у вимірах мистецької освіти: теорія і практикаПаньків Людмила Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри фортепіанного виконавства та педагогіки мистецтва факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
Синергетичний ефект полімистецького контексту літературної освітиРайбедюк Галина Богданівна – професор кафедри української мови і літератури Ізмаїльського державного гуманітарного університету
Постать Андрія Кушніренка у відродженні і розвитку української музичної культуриДерда Іван Михайлович – народний артист України, професор кафедри музики факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Організація освітнього процесу на кафедрі теорії та методики навчання мистецьких дисциплін в умовах тимчасового переміщення БДПУ: виклики та перспективБурназова Віра Володимирівна – кандидатка педагогічних наук, доцентка, завідувачка кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін Бердянського державного педагогічного університету
Людина з великої літери – Оксана Рудницька Пічкур Микола Олександрович – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри образотворчого мистецтва Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини
Інновації в освіті: «некласична» українська класика» (проєкт УКФ «Українська література в коміксах»)Грачова Надія Сергіївна – аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН УкраїниХодацька Ольга Миколаївна – доктор філософії у галузі освітніх, педагогічних наук, учитель української мови і літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва
Історичні студії «Лінгвоцид в Україні: таймлайн заборони української мови (з досвіду роботи)Довганенко Ірина Валентинівна – учитель-методист, учитель історії гімназії-інтернату №13 м. Києва
Основні питання, що обговорювалися під час читань філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; проблеми, сьогодення, перспективи музейної педагогіки.
Результативність заходу: програма конференції; рекомендації щодо стратегічних пріоритетів розвитку педагогічної освіти, насамперед мистецької, визначення основних напрямів партнерської взаємодії наукових установ, закладів освіти у реалізації європейських і національних векторів підготовки сучасного вчителя, викладача, викладача-дослідника; матеріали конференції («Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХХІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької», що буде опубліковано у 2024 р.).
Кластер ХХ і ХХІ Міжнародних мистецько-педагогічних читань розташовано на Освітньому хабі Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України: https://ipoodhab.com/rudnytska