Illustration

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ - 2020

22.05.2020 17:00
14-15 травня 2020 р. у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка відбулися пленарні та секційні засідання ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ТА НАЦІОНАЛЬНИЙ ДОСВІД».

 • читати далі

  Конференція організована Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка за участю Національного Еразмус+ офісу в Україні, у співпраці із закордонними та українськими закладами вищої освіти та науковими інститутами НАПН України, з-поміж яких є й Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
  Зазначимо, що на ефективну взаємодію учасників освітнього процесу спрямована співдіяльність ресурсного центру професійного розвитку, науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», кафедри української мови і літератури СумДПУ імені А. С. Макаренка, шкіл Сумської області, відділів змісту і технологій педагогічної освіти, а також теорії і практики педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України упродовж 2017-2020 рр. за спільним проєктом.
  До оргкомітету конференції надійшло 289 заявок, 158 тез. На конференції зареєструвалися представники університетів Китаю, Ізраїлю, Казахстану, Узбекистану, Республіки Білорусь, Республіки Польщі.
  На пленарному засіданні було зафіксовано 100 учасників. Серед учасників: науковці, викладачі, вчителі, аспіранти, докторанти, магістранти, учні.
  З вітаннями та побажаннями успіху у роботі конференції виступили перший проректор СумДПУ імені А.С.Макаренка проф. Пшенична Л.В. та проректор з науково-педагогічної роботи проф. Шейко В.І.
  Заслухано 39 доповідей і виступів. Робота конференції здійснювалася у формі онлайн-дискусії за основними науковими напрямами:
  ● Інновації у докторській підготовці. Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри.● Академічна комунікація. Культура наставництва. Академічна мовна особистість.● Формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти.● Формування академічної культури у закладах вищої освіти. Менеджмент академічних освітніх проектів.● Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики.● Актуальні проблеми досліджень у галузі літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій.● Актуальні проблеми досліджень у галузі професійної освіти і освіти дорослих.
  Долучилися до обговорення окреслених проблем Галина Сотська, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, керівник Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Мирослава Вовк, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Олександр Лавріненко, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу теорії і практики педагогічної освіти та ін.  
  Зацікавили виступи Катерини Шамунової, аспірантки ІІІ курсу навчання Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, методисту з початкової освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, та її маленьких помічників - Вероніки Зайцевої, Владислава Сердюка, Поліни Панченко, учнів 5-А класу комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23, м. Суми, Сумської області. Говорили про важливість дотримання принципів академічної доброчесності у навчанні.
  Відзначимо Проєкт «Іноземні студенти-медики підтримують лікарів» як метод формування академічної і фахової культури іноземних студентів медичних спеціальностей, який представли Левенок Інна Сергіївна, аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладач кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету; Мпофу Гуест Тінофара, студент 4 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Зімбабве; Амарнатх, студент 4 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Індія; Саєд Ваел, Мохамед Ашраф Ебрахем Емам, студенти 1 курсу Медичного інституту Сумського державного університету, Єгипет.
  15 травня 2020 р. відбулись секційні засідання.
  Понад 80 учасників обговорювали такі питання: інновації у докторській підготовці; академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри; академічна комунікація; культура наставництва; академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах загальної середньої освіти та ЗВО, актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики та лінгвометодики, літературознавства, мистецтвознавства, соціальних комунікацій; професійної освіти і освіти дорослих. На секційному засіданні виступили учасники проекту Жан Моне Модуль, усі аспіранти спеціальності "Освітні, педагогічні науки" «Професійна освіта» університету, викладачі ЗВО, науковці, вчителі, магістранти.
  Працювали дискусійні платформи щодо обговорення змістового наповнення освітніх компонентів освітніх програм Середня освіта (Українська мова і література), Середня освіта (Українська мова і література. Англійська мова), освітньо-наукових програм спеціальностей «011 - Науки про освіту», «015 – Професійна освітау», питання академічної доброчесності учасників освітнього процесу. Приємно подивували свої проєктом "Правописні читання: на шляху до єдності країни" магістранти.  
  Доктори педагогічних наук, професори Олена Семеног та Мирослава Вовк провели майстер клас з академічної культури.
  Конференція дозволила об'єднати зусилля широкого кола фахівців у розгляді й обговоренні актуальних проблем докторської підготовки, формування академічної культури дослідника в освітньому просторі, стала вагомим внеском у розвиток професійних умінь молодих науковців.