Illustration

ВЕБІНАР «ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ СИСТЕМИ STRIKEPLAGIARISM»

13.04.2020 14:00
13.04.2020 року відбувся Вебінар «Особливості роботи антиплагіатної системи StrikePlagiarism». Участь у вебінарі взяло більше 50 учасників з різних закладів вищої освіти, наукових установ, професійних установ та різних громадських організацій. Організатори вебінару: Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

 • читати далі

  Вебінар складався з двох практичних частин:
  Перша частина – модератор Котун К.В., який продемонстрував поетапність системи забезпечення академічної доброчесності, етики академічних взаємовідносин та використання антиплагіатної системи StrikePlagiarism в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Увагу акцентовано на такі логічно пов’язані між собою складові, як:
  ● наявність нормативної бази в яку входять усі необхідні базові документи з академічної доброчесності та уповноважені комісії (комісія з етики взаємовідносин та конфліктів, комісія з академічної доброчесності, апеляційна комісію);● наявність інформаційної основи, за допомогою якої здійснюється популяризація принципів академічної доброчесності та підвищення рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності в Інституті;● інструменти впровадження принципів академічної доброчесності у освітню і наукову діяльність Інституту (проведення вебінарів, консультацій, семінарів, надання відеоматеріалів).
  Також, було наголошено на досвіді Інституту у роботі в антиплагіатній системі StrikePlagiarism. Окреслено коло питань щодо документів необхідних для подання на перевірку; процес ознайомлення із Звітом Подібності перевіреної роботи; експертний висновок комісії з академічної доброчесності та інше.
  Другу частину модерував Максим Маєвський - спеціально запрошений офіційний представник, директор з розвитку компанії Plagiat.PL в Україні та фахівець антиплагіатної системи StrikePlagiarism. Упродовж доповіді М.Маєвський розповів про переваги та особливості роботи антиплагіатної системи StrikePlagiarism, а саме:
  ● продемонстровано роботу сайту антиплагіатної системи (пункти реєстрації, введення даних, завантаження робіт для перевірки і т.д.);● продемонстровано коефіцієнти подібності перевірених робіт та наявність доступу для співставлення робіт, під час перевірки з іншими базами даних;● продемонстровано різні рівні модифікації тексту та їх попередження;● продемонстровано приклади різних перевірених робіт, акцентовано увагу щодо перефразування, рерайтингу, неправильного оформлення цитувань та ін.;● окреслено відмінності від інших антиплагіатних систем;● акцентовано увагу на використанні скидочних Кодів для перевірки робіт.
  Щиро вдячні Максиму Маєвському за участь у вебінарі як офіційного представника Plagiat.Pl та за змістовну доповідь і роз’яснення важливих питань щодо роботи антиплагіатної системи та основ академічної доброчесності.
  Також ми висловлюємо глибоку подяку усім представникам з різних установ, що взяли участь у вебінарі:
  ● Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка;● Національний університет «Львівська політехніка»;● Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;● Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;● Донбаський державний педагогічний університет;● Львівський національний університет імені Івана Франка;● Донбаська національна академія будівництва і архітектури;● Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського;● Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка;● Коледж преси та телебачення;● ДЗВО «Університет менеджменту освіти»;● Науково-методичний центр Професійно-технічної освіти;● Гімназія-інтернат №13 м. Києва ;● Приватний заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів «Гімназія А+» ТОВ «Академія сучасної освіти»;● Реабілітаційна установа змішаного типу (комплексної реабілітації) для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень – Центр «Сприяння» ГО «Феліцитас».
  А також усім учасникам, що виявили бажання отримати практичні матеріали за результатами заходу. Як і обіцяли, вже завтра всі зареєстровані користувачі отримають матеріали.