Illustration

ВЕБІНАР «РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ, ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА ДОСВІД»

14.04.2020 14:00
14 квітня 2020 р. відбувся вебінар «РОЛЬ УЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: ПРОБЛЕМИ, ЇХ ВИРІШЕННЯ ТА ДОСВІД» за ініціативи відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України спільно з Гімназією-інтернат №13 м. Києва та Кафедрою ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України.

 • читати далі

  Модераторами заходу виступили Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України; Ходацька Ольга Миколаївна, вчитель української мови і літератури гімназії-інтернату №13 м. Києва, вчитель-методист.
  У заході взяли участь більше 40 учасників – науковці інститутів НАПН України, викладачі і магістранти Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, викладачі Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, вчителі закладів загальної середньої освіти, зокрема педагогічний колектив гімназії-інтернату №13 м. Києва на чолі з директором Возненко Світланою Євгеніївною.
  Співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (доктор педагогічних наук Мирослава Петрівна Вовк, кандидати педагогічних наук Світлана Олександрівна Соломаха, Юлія Валеріївна Грищенко) у свої виступах акцентували увагу на можливостях професійного розвитку педагога в умовах дистанційного навчання. Було представлено технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти: опанування сучасними формами і методами навчання, розвитку мовнокомунікативної компетентності, технології розвитку полікультурної компетентності, технологію використання засобів музейної педагогіки в умовах неформальної освіти, технологію використання досягнень науково-педагогічних шкіл у підготовці сучасного вчителя.
  Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови і літератури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Семеног Олена Миколаївна разом з магістрантами узагальнила досягнення викладачів у реалізації стратегії підготовки сучасного вчителя філолога, білінгвіста на засадах інноваційності, академічної культури, науково-професійної комунікації.
  Кандидат педагогічних наук, викладач-методист Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Гомеля Ніна Семенівна представила здобутки закладу щодо впровадження інноваційних форм, методів, технологій навчання у підготовці сучасного педагога професійного навчання.
  Досвід застосування мережевих технологій навчання в умовах організації дистанційної освіти представили вчителі гімназії-інтернату №13 м. Києва (Головань Марія Олегівна, Кувшинова Оксана Володимирівна).
  У підсумку було визначено перспективи взаємодії освітян у системі «наукова установа – університет – заклад середньої освіти», що передбачає організацію неформальних заходів, участь у конструктивній діалогічній взаємодії у межах подальших вебінарів, онлайн конференцій, тренінгів тощо, що значно активізує просвітницьку діяльність, сприяє апробації наукових результатів в освітній практиці, забезпечує професійний діалог між педагогами різних ланок освіти.