Illustration

ВІДБУВСЯ ВЕБІНАР «РІДНОМОВНА І БАГАТОМОВНА ОСВІТА У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА»

21.02.2017 18:00
21 лютого 2017 року ЮНЕСКО відзначив Міжнародний день рідної мови. Тема Дня 2017 року - «На шляху до сталого майбутнього допомогою багатомовної освіти». Метою досягнення сталого розвитку усіх - це доступ до навчання як на рідній мові, так і на інших мовах. Саме через оволодіння першою або рідною мовою здобуваються основні навички читання, письма і рахунку. Місцеві мови, особливо мови меншин та корінних народів, є носіями культури, цінностей і традиційних знань. Таким чином, вони відіграють важливу роль у забезпеченні сталого майбутнього.

 • читати далі

  За допомогою святкування Міжнародного дня рідної мови ЮНЕСКО підтримує як викладання рідною мовою, так і багатомовну освіту загалом. Головна мета Дня - сприяти просуванню Освіти у дусі глобальної громадянськості. Церемонія відкриття святкування відбулася у штаб-квартирі ЮНЕСКО 21 лютого 2017 року (Париж, Франція). Заходи з популяризації викладання рідною мовою і багатомовної освіти повинні здійснюватися на рівні країн.
  Святкування в ЮНЕСКО Міжнародного дня рідної мови 2017 року присвячено темі «На шляху до сталого майбутнього допомогою багатомовної освіти». Тема Дня відповідає темі Всесвітньої доповіді ЮНЕСКО з моніторингу освіти 2016 року - «Освіта в інтересах людей і планети: побудова сталого майбутнього для всіх».
  Напередодні церемонії відкриття Міжнародного дня рідної мови 20 лютого 2017 року в Києві на базі кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбувся вебінер «Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства».
  Проблематика вебінару складалась з обговорення певних питань, а саме:
  ● Законодавчі аспекти і пріоритети мовної політики в Україні і світі● Філософсько-аксіологічні засади рідномовної освіти● Розвиток мови як основа національної культури й чинник сталого розвитку суспільства● Формування міжкультурної толерантності засобами рідної мови● Розвиток мовно-комунікативної компетентності різних категорій дорослого населення● Психологічні засади формування комунікативно компетентної особистості
  В обговоренні питань взяли участь відомі вітчизняні та зарубіжні науковці, педагоги, вчені: Нелля Ничкало (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України); Георгій Філіпчук (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України); Лариса Лук’янова (доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, директор ІПООД НАПН України); Лідія Хомич (доктор педагогічних наук, професор, заступник директора ІПООД НАПН України); Галина Сотська (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри ЮНЕСКО в ІПООД НАПН України); Тереса Яніцка-Панек (доктор, професор надзвичайний кафедри соціальних наук, викладач дошкільної педагогіки і раннньошкільної педагогіки Вищої школи бізнесу і науки про здоров’я в Лодзі (Польща); Іван Заєць (український політик, народний депутат Верховної Ради України І, ІІ, III, IV та VI скликань); Олександр Кучерявий (доктор педагогічних наук, професор); Тамара Усатенко (доктор педагогічних наук, професор) та багато інших.
  За висновками ЮНЕСКО Багатомовна освіта спрямована на якість викладання і навчання на основі розуміння і творчого підходу; утверджує когнітивний аспект навчання, забезпечуючи безпосереднє застосування отриманих знань на практиці, у професійній діяльності шляхом використання рідної мови; сприяє розвитку діалогу і розширенню взаємодії між учнем і вчителем на основі безпосереднього спілкування; забезпечує гармонійну взаємодію між глобальним і регіональним контекстами; сприяє участі особистості у житті суспільства, доступу до нових знань і надає можливості для культурного самовираження
  Щиро вдячні активним організаторам вебінару Наталії Філіпчук (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих), Мирославі Вовк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу змісту і технологій навчання дорослих, член кафедри ЮНЕСКО) та членам кафедри ЮНЕСКО. Також, висловлюємо вдячність усім учасникам, що долучились до роботи вебінару. Сподіваємось на подальшу співпрацю і бажаємо подальших творчих звершень у роботі.