Illustration

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ ФОРУМ «ДОПОКИ НЕ ВИХОВАЄШ В СОБІ УКРАЇНЦЯ, ДОТИ НЕ СТАНЕШ ЄВРОПЕЙЦЕМ»

09.03.2017 18:00
Нещодавно з ініціативи Студентського наукового товариства Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка під егідою Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України відбувся Всеукраїнський студентський форум «Допоки в собі не виховаєш українця».

 • читати далі

  Концептуальною основою проведення форуму слугувала концепція академіка Г.Г. Філіпчука, згідно з якою сталий розвиток – пріоритет для творення нової філософії у системі безперервної освіти, удосконалення її змісту, інноваційності й естетизації особистості. На переконання громадського діяча, члена Всеукраїнського товариства «Просвіта», «лише та освіта, яка опирається на цінності національної та загальнолюдської культури, етику, естетику, традиційну мораль, і є культуровідповідною, здатною виховувати і облагороджувати почуття, «олюднювати» Людину». Означені пріоритети було обговорено освітянами, науковцями, молодими дослідниками-початківцями у межах інтерактивного семінару та секційних засідань форуму.
  У заході взяли участь представники з різних регіонів України: курсанти факультету підготовки фахівців для Національної гвардії України Національної академії внутрішніх справ України; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; ДНЗ «Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та інформаційних технологій» м. Дніпро; ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут», м. Ніжин; Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка; Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Вищого комунального навчального закладу сумської обласної ради «Лебединське педагогічне училище ім. А.С. Макаренка», м. Лебедин; Глухівського національного педагогічного університету імені О. Довженка; ВП «Миколаївська філія Київського національного університету культури і мистецтв».
  Дискусійна платформа форуму з проблем професійного й особистісного розвитку студентської молоді була організована за такими напрямами:
  «Я маю право мати право» (В. Морозов).Чи важливо знати свої права та дотримуватись громадянських обов’язків для досягнення успіху?«Самостійність не може врятувати жодного народу. Народ сам мусить утримати її – завдяки освіті і моральності» (Т. Масарик).Чи варто утверджувати і розвивати національні цінності та ідентифікувати себе з Україною?«Моральність, професійність, громадянськість, патріотичність є визначальними індикаторами в оцінці людських вартостей» (Г. Філіпчук)Чи є зазначені чинники актуальними на сучасному ринку праці?
  Студенти разом з експертами (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України Г.Г. Філіпчук; доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України О.І. Щербак; доктор педагогічних наук М.П. Вовк; кандидат педагогічних наук Н.О. Філіпчук; кандидат філософських наук В.Л. Никитюк, директор юридичного департаменту Медіа Холдингу Вести Україна, адвокат М.А. Бакуменко; керівник проектів та програм, голова Консультативної Ради зі спеціальності «Комерційна діяльність» Т.Л. Лисун та ін.) обмінялися думками щодо актуальних проблем професійного і особистісного розвитку студентської молоді, акцентували увагу на необхідності забезпечення гуманізаційної та гуманітаризаційної спрямованості змісту освіти, збереження і розвитку наукових і освітніх традицій національної освіти, етико-естетичний потенціал якої полягає у формуванні цілісної аксіологічної позиції особистості, власної громадянської позиції. Особливої актуальності набули питання важливості знання та дотримання прав і обов’язків широким загалом громадськості. Студенти зазначили, що саме ці виклики слугують поштовхом до активізації діяльності громадських організацій, студентського самоврядування.
  З-поміж проблематики форуму було акцентовано увагу на таких: законопроект «Про мови в Україні»: пріоритети утвердження української мови як державної; правова культура і громадянське суспільство; професійна правосвідомість молоді; міжнародний досвід протидії насильству; соціально-правові аспекти гендерної рівності; правові основи діяльності студентського самоврядування в Україні; правосвідомість молоді як системоутворюючий фактор правової демократичної держави; мовне обличчя журналіста як складова соціальної відповідальності перед українцями; національні та загальнолюдські духовні цінності українця, шляхи і засоби їх формування; громадянин України: сторінка у паспорті чи життєва настанова?; справедливість і совість – індикатори суспільної моралі; професійність і патріотичність – визначальні риси сучасного педагога тощо.
  Значущим для учасників форуму був виступ академіка Георгія Георгійовича Філіпчука щодо вирішення проблем державотворення та обґрунтування сутності завдань реалізації головного пріоритету – виховання української нації. На основі власного світобачення вчений запропонував авторську модель і підходи стосовно значущих цілей стратегії сталого розвитку України, національно-патріотичного і громадянського виховання молоді, розвитку людського капіталу на основі принципів україно- і людиноцентризму і культуроприродовідповідності.
  Організаційний комітет щиро дякує всім учасникам форуму за активну громадянську позицію та небайдужість; особисто доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри української мови Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка О.М. Семеног та всім студентам, які взяли участь в онлайн-зверненні; доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри культурно-дозвіллєвої діяльності Миколаївської філії Київського національного університету культури і мистецтв» В.Л. Мозговому та всім учасникам – освітянам, науковцям, громадським діячам за небайдужість до проблем націє творення в науково-освітньому просторі України.