Illustration

ЯКІСТЬ ОСВІТИ – ПРІОРИТЕТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ В ІПООД

02.02.2021 09:00
29 січня 2021 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України у співпраці з Кафедрою ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" було проведено вебінар для викладачів освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії. Модераторами заходу виступили гарант програми, доктор педагогічних наук Мирослава Вовк, відповідальна особа за реалізацію політики академічної доброчесності в Інституті, кандидат педагогічних наук Кирил Котун.

  • читати далі

    З-поміж вагомих проблем підготовки майбутніх викладачів-дослідників акцентовано увагу на якості освітньої складової реалізації освітньо-наукової програми за спецільністю 011 Освітні, педагогічні науки. Викладачі програми (доктори педагогічних наук Лідія Хомич, Наталія Авшенюк, Олена Аніщенко, Ольга Баніт, кандидати педагогічних наук Тетяна Калюжна, Катерина Годлевська, Світлана Соломаха, кандидат філологічних наук Ярослав Пилинський) ініціювали ряд заходів щодо презентативності програми, навчально-методичних матеріалів на вебсайті, проведення зустрічей з випускниками програми та випускниками аспірантури Інституту попередніх років, розширення спектру вибіркових дисциплін з урахуванням потреб аспірантів тощо.
    Було проведено анонімне опитування викладачів з метою удосконалення політики вирішення конфліктних ситуацій, взаємодії викладацького складу та аспірантів, удосконалення змісту й організаційних форм реалізації освітньо-наукової програми тощо.