Illustration

АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА СУЧАСНОГО ДОСЛІДНИКА: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ УТВЕРДЖЕННЯ В УКРАЇНСЬКОМУ І ЗАРУБІЖНОМУ НАУКОВО-ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

18.05.2018 17:00
17-18 травня 2018 року в Сумському державному педагогічному університеті імені А. С. Макаренка успішно відбулася Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Організатори – науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника» (кер. Семеног О.М.) та Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття»; Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

 • читати далі

  Мета заходу: обмін інформацією/педагогічним досвідом в аспекті формування академічної культури дослідника в освітньому просторі; популяризація результатів наукових досліджень студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів, учнів-слухачів МАН, наукових співробітників; презентація науково-методичних напрацювань учителів-дослідників; заохочення молоді до виконання наукових досліджень на засадах академічної доброчесності, сприяння щодо впровадження стандартів академічного письма та публікаційної етики.
  Співорганізатори конференції: факультет іноземної та слов’янської філології; Науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника»; Лабораторія «Інформаційні технології в освіті»; Рада молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Брестський державний університет імені О. С. Пушкіна (Білорусь); Університет Суспільних Наук (м. Лодзь, Польща); Університет імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Ланчжоуський університет (Китай); ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»; ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Рада молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; Сумське територіальне відділення Малої академії наук України.
  Відзначимо широку географію конференції. Серед учасників, які взяли участь у конференції були представники навчальних закладів України (Сумська область, Київська область, Житомирська область, Львівська область, Харківська область, Черкаська область, Донецька), Польщі, Словаччини, Чехії, Білорусі, Данії, Румунії, Китаю. Усього роботі заходу взяли участь 276 учасників. Цікаво, що із них у т.ч. професорів – 25 чол., докторів наук – 33 чол., кандидатів наук – 73 чол., доцентів – 57 чол., старших викладачів – 8 чол., викладачів – 17 чол., докторантів – 2 чол., аспірантів – 21 чол., магістрантів – 33 чол., студентів – 51 чол., учителів української мови і літератури – 27 чол., учителів математики – 2 чол.
  Зазначимо, що в конференції були представлені такі заклади вищої освіти, якНаціональний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова; Донбаський державний педагогічний університет; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького; Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка;Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки; Луганський національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника; Харківський національний фармацевтичний університет; Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка; Житомирський державний університет імені Івана Франка; Сумський національний аграрний університет; Київський національний університет технологій та дизайну; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини; Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; Житомирський медичний інститут; Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ; Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного педагогічного університету; КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
  У роботі конференції також взяли участь представники навчальних закладів: Сумське вище училище мистецтв і культури імені Д.С.Бортнянського;Машинобудівний коледж Сумського державного університету.Приємно, що в обговоренні актуальної проблематики конференції взяли участь педагогічні працівникиКомунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 імені Д. Турбіна м. Суми;Глухівської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ступенів імені М. І. Жужоми; Глухівської ЗОШ №1, №2, №3, №4, №6; КУ Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ст. №10 імені О. Бутка; Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 імені Б. Берестовського, м. Суми; Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №27, №6, №25, №29, №9, м. Суми; Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 7 імені Максима Савченка Сумської міської ради; Комунальної установи Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №22 імені Ігоря Гольченка Сумської міської ради; Комунальної установи Сумського навчально-виховного комплексу №16 ім. О. Братушки ЗОШ І-ІІІ ступенів - дошкільного навчального закладу Сумської міської ради; Комунальної установи Сумської гімназії №1, м. Суми; Комунальної установи Сумської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №1 ім. В. Стрельченка м. Суми.
  Зауважимо, що на пленарному та секційних засіданнях представлені доповіді і виступи шанованих колег із закордонних навчальних закладів, установ, організацій, зокрема, Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина); Ланчжоуського університету (Китай); вищої школи Społeczno-Przyrodnicza im. W. Pola w Lublinie; Інституту соціальних наук і менеджменту технологій Технічного університету (м. Лодзь, Республіка Польща); Варшавського університету (Республіка Польща); Білоруського державного університету (м. Мінськ, Білорусь); Сучавського університету «Штефан чел Маре», факультету освітніх наук (м. Сучава, Румунія); Оломоуцького університету імені Палацького, м. Оломоуцьк (Республіка Чехія); Північного національного університету м. Іньчуань (Китай).
  17 травня 2018 відбулося пленарне засідання, презентація творчого проекту навчально-наукового інституту культури і мистецтв, форум наукових товариств студентів ВНЗ «Молода наука – майбутнє України», презентація електронної газети «Риторична культура вчителя», дискусія на тему «Академічна доброчесність як детермінанта успішної наукової кар’єри молодого вченого», майстер-класи, семінар-дискусія «Риторична спадщина Цицерона в освітньому просторі ХХІ століття».
  Пленарне засідання конференції було відкрите вітальним словом та доповіддю «Академічна доброчесність як суспільний ідеал» Пшеничної Любові Василівни, першого проректору Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. 
  Зацікавили учасників виступи шановних колег: Мацько Любові Іванівни, доктора філологічних наук, професор, завідувача кафедри стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, дійсний член НАПН України («Академічна мовна особистість в освітньому просторі); Сотської Галини Іванівни, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника, заступника директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, завідувача Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» («ЮНЕСКО на шляху утвердження принципів академічної культури і доброчесності»); Семеног Олени Миколаївни, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри української мови («Академічна культура вчителя, викладача в об’єктиві нової української школи»); Сбруєвої Аліни Анатоліївни, доктора педагогічних наук, професора, завідувача кафедри педагогіки («Особливості академічної комунікації у контексті докторської підготовки дослідника у сфері освітніх нау»); Статівки Валентини Іванівни, доктора педагогічних наук, професора факультету російської мови і літератури Ланчжоуського університету (Китай) («Естетичний складник академічної комунікації»); Жука Михайла Васильовича, кандидата філософських наук, доцента, завідувача кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти («Філософія Нової української школи»); Лазарєва Миколи Остаповича, кандидата педагогічних наук з теорії та історії педагогіки, професора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка («Наукова школа: збереження і подолання стандартів»); Чайченко Надії Натанівни, доктора педагогічних наук, професора, професора кафедри хімії та методики навчання хімії Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка («Академічна культура майбутніх учителів в умовах Нової української школи»); Веретейченко Ірини Анатоліївни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри української літератури ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»(«Український переклад у системі національної культури»); Кумеди Олени Павлівни, кандидата філологічних наук, доцента кафедри русистики Університету імені Костянтина Філософа (м. Нітра, Словаччина) («Фейки у лінгвістиці»); Fast Olha, Ph.D., Wschodnioeuropejski Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki, Łuck («Zarządzanie jakością studiów doktoranckich. Case Study – Rzeczpospolita Polska»); Калиниченко Ірини Олександрівни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка («Наставництво як комплексний супровід підготовки фахівців вищої школи»); Дяченко Людмили Миколаївни, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, голови Ради молодих учених НАПН України («Консультативна підтримка наукового керівника як запорука розвитку культури наукового мовлення молодого вченого»); Дєнєжнікова Сергія Сергійовича, кандидата філософських наук, доцента кафедри філософії та соціальних наук, начальника відділу міжнародних зв’язків, голови Ради молодих вчених Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка («Мовна освіта як стратегія національної безпеки держави»); Омельяненка Віталія Анатолійовича, кандидата економічних наук, доцента кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, сертифікованого менеджера Національної мережі трансферу технологій, керівника науково-дослідного проекту «Інституційно-технологічне проектування інноваційних мереж для системного забезпечення національної безпеки України» («Інноваційні комунікації та академічна культура сучасного дослідника: єдність освіти, науки та практики»); Заярної Вікторії Сергіївни, кандидата педагогічних наук, методиста вищої категорії Комунального закладу Сумської обласної ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю («Формування основ академічної культури засобами STEM-освіти у роботі з дітьми та учнівською молоддю в умовах закладу позашкільної освіти»).
  У роботі пленарного засідання взяли участь молоді вчені, докторанти та аспіранти: Протоієрей Георгій Тарабан, секретар і прес-секретар Сумської єпархії Української Православної Церкви («Комунікативні аспекти міжнародного та міжконфесійного наукового діалогу: з досвіду україно-німецького семінару «Церква, держава, суспільство в Німеччині та Україні» (Мюнстер-Київ 2018 рік), Благосмислов Олександр Сергійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри технологічної і професійної освіти, голова наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка («Діяльність товариства молодих учених Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: реалії та перспективи»), Levenok Inna Serhiivna, 1st category specialist of the registration office of foreign students (Department of International Education); lecturer of Language Training Department of Foreign Citizens of Sumy State University; Postgraduate student of Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko («Formation of academic culture of foreign students in Sumy State University on the ground of intercultural communication»).
  У межах роботи майстер-класів своїм досвідом та напрацюваннями мали змогу поділилися: Жук Михайло Васильович, кандидат філософських наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти КЗ Сумський обласний інститут післядипломної освіти («Майбутній учитель у вимірі Нової української школи»), Гулей Ольга Володимирівна, заслужений майстер народної творчості України, старший викладач ННІ культури і мистецтв Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка(«Особливості декоративно-прикладного мистецтва Слобожанщини»), Мукменєва Рената Ільдарівна, викладач-методист Сумського вищого училища мистецтв і культури імені Д. С. Бортнянського, аспірантка Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка («Світ одвічної краси»), Ісаєва Олена Олексіївна, аспірантка Сумського педагогічного університету імені А. С. Макаренка, директор та тренер тренажерної зали спортивного клубу «Атлетика» («Оздоровчий фітнес без відриву від книги»), Буряченко Світлана Іванівна, учитель української мови та літератури Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Д. Турбіна («Аксіоматичний аналіз поетичного твору на уроках української літератури»), Закорко Вікторія Вікторівна, методист Інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради («Участь учителя-філолога в проектно-експериментальній роботі під час реформування освіти в Україні»), Скриннік Наталія Володимирівна, учитель української мови та літератури Комунальної установи Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 імені Д. Турбіна («Компаративний аналіз Нової української школи та школи “Adastra” Ілона Маска»).
  18 травня учасники конференції продовжили роботу під час секційних занять: «Академічна культура й етика у вищій освіті: європейський, національний виміри»; «Академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики»; «Формування основ академічної культури в закладах освіти»; «Актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики»; «Актуальні проблеми досліджень у галузі літературознавства, соціальних комунікацій»; «Актуальні проблеми досліджень у галузі професійної освіти».
  Під час роботи конференції були представлені наукові проекти науково-дослідної лабораторії «Академічна культура дослідника в освітньому просторі», які реалізовані завдяки плідній співпраці з наступними факультетами та кафедрами: кафедрою ЮНЕСКО«Неперервна професійна освіта ХХІ століття» Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України «Наставництво в освіті дорослих» (кер. Л. Лук’янова, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих член-кореспондент НАПН України); кафедрою стилістики української мови Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Українська мова у старших профільних класах» (кер. Л. Мацько, доктор філологічних наук, професор, дійсний член НАПН України); кафедрою української літератури ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» «Українська мова і література в системі національної культури» (кер. Т. Пінчук, кандидат філологічних наук, професор); мистецьким факультетом Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка «Художньо-комунікативна культура майбутнього педагога-дослідника» (кер. Т. Стратан-Артишкова, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету); кафедрою української мови та літератури Донбаського державного педагогічного університету з пpоблем медіакомпетентності майбутнього учителя-філолога «Медіакультура вчителя» (кер. О. Біличенко, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, завідувач кафедри); кафедрою педагогіки Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка «Європеїзація докторських програм у галузі теорії освіти на засадах міждисциплінарного та інклюзивного підходів» (кер. А. Сбруєва, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри).
  Не залишилися поза увагою творчі проекти, представлені Навчально-науковим інститутом фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (керівник – М. Лянной, кандидат педагогічних наук, доцент); Навчально-наукового інституту культури і мистецтв Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (керівник – О. Устименко-Косоріч, доктор педагогічних наук, професор, директор): програма з 8 академічних творів оркестру народних інструментів під керівництвом кандидата мистецтвознавства, доцента Генадія Голяки; дует баяністів, лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів Олексій Вечесенко та Вячеслав Цибульняк (клас доцента Павла Зуєва); ансамбль бандуристів «Мальви» під керівництвом викладача Наталії Олександрівни Єрьоменко;Навчального-наукового інституту педагогіки і психології (керівник – С. Кондратюк, кандидат педагогічних наук, доцент). Учасникам конференції запропонували оцінити роботи, представлені у Конкурсі на кращий відеоролик із академічної культури дослідника(керівники: Ілляхова Марина Володимирівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і освіти дорослих Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України; Ячменик Марина Михайлівна, аспірантка Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка).
  На підсумковому засіданні учасники конференції обміркували основні напрямки роботи наступної Міжнародної конференції «АКАДЕМІЧНА КУЛЬТУРА ДОСЛІДНИКА В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», яка відбудеться 2019 року в Сумському педагогічному університеті імені А. С. Макаренка.