Illustration

АТЕЕ-2020 «ТЕACHER EDUCATION FOR PROMOTING WELL-BEING IN SCHOOL»

09.07.2020 16:00
Упродовж 6-7 липня 2020 р. представники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" Наталія Авшенюк та Катерина Годлевська, взяли участь у міжнародній конференції АТЕЕ-2020 «Теacher Education for Promoting Well-being in School».

  • читати далі

    7 липня 2020 р. наукові працівники Інституту виступили з доповіддю «Teachers' willingness to use social media in the interaction with migrant children» на секції «Teacher Education in the Context of Migration Process», робота якої присвячена проблемам підготовки вчителів до професійної діяльності у контексті міграційних процесів. У своєму виступі доповідачки акцентували увагу на актуальних питаннях сьогодення в українському соціумі: проблеми адаптації внутрішньо переміщених осіб, зокрема дітей до нового освітнього середовища; самоідентифікація мігрантів; вплив (як позитивний, так і негативний) соціальних медіа на міжкультурну взаємодію в учнівському середовищі; діяльність українських громадських організацій та наукових спільнот щодо формування безпечного інклюзивного освітнього середовища для дітей-мігрантів; роль учителя у створенні толерантного розвиваючого освітнього простору; компоненти готовності вчителя до використання соціальних медіа у роботі з дітьми-мігрантами.
    Після доповідей між учасниками конференції, які представляли різні країни світу – Україна, Румунія, Нігерія, Італія, Туреччина, відбулася жвава дискусія щодо налагодження дистанційного навчання у період карантину, запровадженого у відповідь на Covid-19, а саме: виклики, методи, інструменти дистанційного навчання; здоров’язберігаючі технології під час навчання онлайн; онлайн навчання дітей-мігрантів; посилення мотивації учителів до використання соціальних медіа тощо. Науковців з інших країн зацікавив український досвід організації карантинної телешколи, яка передбачала показ уроків для учнів різних класів на каналах телебачення.
    У результаті плідної дискусії, науковці дійшли висновку, що попри складні виклики сьогодення, вчителі, викладачі й науковці повинні у своїй роботі акцентувати увагу на позитивних аспектах діяльності, зокрема: розвитку нових форм і методів навчання та опанування вже існуючих, можливості виконувати роботу в комфортних умовах, віднайдення альтернативних способів взаємодії тощо.