Illustration

ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ АНТИПЛАГІАТНОЇ ПРОГРАМИ STRIKEPLAGIARISM

26.10.2020 17:00
26 жовтня 2020 року відбувся практичний вебінар «Досвід використання антиплагіатної програми StrikePlagiarism». Основна мета вебінару допомогти здобувачам ступеня доктора філософії на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти та докторантам уникнути можливості академічної НЕдоброчесності під час формування власних дисертаційних досліджень.

 • читати далі

  Вебінар складався із двох практичних частин. Першу частину заходу модерував Кирил Котун (кандидат педагогічних наук, супервізор з академічної доброчесності ІПООД, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України)
  Основні тези:
  ● Програма StrikePlagiarism може розпізнавати більш ніж 200 мов та має здатність виявляти приховані символи у тексті, заміну символів кирилиці латиницею; генерувати коефіцієнти подібності, які визначають відсоток запозичень, знайдених в аналізованому документі; дозволяє розмежовувати (виділяючи синім) вибране джерело запозичень; визначає ступінь подібності до конкретного джерела.● Звіт подібності генерується швидко (від кількох хвилин до декількох годин). Порівняння дисертаційної роботи відбувається як із Інтернет-ресурсами, внутрішньою базою закладу, так і з базами інших закладів, які уже співпрацюють із компанією Plagiat.Pl, при захищеності даних обох сторін.● Продемонстровано практичний досвід використання антиплагіатної програми StrikePlagiarism в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України. Для прикладу було розглянуто звіт подібності вже перевіреного раніше дисертаційного дослідження, а також детально проаналізовано та виокремлено всі проблемні питання перевіреної роботи, які потребували подальшого удосконалення.
  Другу частину заходу модерувала Мирослава Вовк (доктор педагогічних наук, гарант освітньо-наукової програми, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України)
  Основні тези:
  ● Упродовж другої частини вебінару разом з учасниками опрацьовано основні вимоги до оформлення покликань, а також вимоги до оформлення цитат у дисертаційних дослідженнях.● Розкрито поняття компіляції (лат. compilatio – пограбування, накопичення виписок) та наведено різні приклади компіляції, тобто тексту, що створений на основі запозичення в інших авторів матеріалів без самостійного їх створення.● Подано практичні поради дослідникам щодо можливостей уникнення академічної НЕдоброчесності