Illustration

НЕПЕРЕРВНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА ХХІ СТОЛІТТЯ: ДОСВІД, ІННОВАЦІЇ, ТЕНДЕНЦІЇ

02.12.2019 10:00
28 листопада 2019 року з ініціативи відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна традиційно було проведено ХVІI Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора О.П. Рудницької «Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: досвід, інновації, тенденції». Співорганізаторами заходу стали Українська асоціація освіти дорослих, Сучавський університет «Штефан чел маре», Кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка. Модератором заходу виступила доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України Ничкало Нелля Григорівна.

 • читати далі

  У проведенні пленарної дискусії взяли участь знані в Україні і за кордоном науковці, які представили результати унікальних досліджень, практико орієнтованих здобутків сучасної мистецької освіти, педагогічної і психологічної наук з таких проблем, як:
  ● переконання – головний метод гуманістично орієнтованого виховного процесу (доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України, директор Інституту проблем виховання НАПН України Бех Іван Дмитрович),● підвищення кваліфікації педагогічних працівників професійної освіти: українські реалії та перспективи (доктор педагогічних наук, доцент, член-кореспондент НАПН України директор Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Щербак Ольга Іванівна),● художнє пізнання та особистісні художні цінності (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Комаровська Оксана Анатоліївна),● формування виконавського апарату у студентів факультетів мистецтв у процесі інтегрованої форми навчання (доктор педагогічних наук, професор, декан факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, заслужений діяч мистецтв України Федоришин Василь Ілліч),● іноземна мова на уроках мистецтва в старшій школі (доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання та мистецької освіти Інституту проблем виховання НАПН України Миропольська Наталія Євгенівна),● історичні аспекти розвитку ідей педагогічної майстерності в Україні (доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу теорії і практики педагогічної освіти імені академіка І.А. Зязюна Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Лавріненко Олександр Андрійович),● тренінгові технології театральної педагогіки: теорія і практика (заслужений працівник культури України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри культурології Херсонського державного університету Лимаренко Лідія Іванівна),● соціально-емоційне навчання у контексті цілей сталого розвитку (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України Дяченко Людмила Миколаївна),● всеукраїнське науково-методичне видання «Мистецтво та освіта» – на допомогу фахівцям у реалізації Концепції НУШ (головний редактор – кандидат педагогічних наук Рагозіна Вікторія Валентинівна).
  За підсумками творчої взаємодії науковців і педагогів-практиків було презентовано результати дослідницьких пошуків студентів-іноземців, зокрема з таких проблем:
  ● мова як інструмент комунікації (студент першого курсу стоматологічного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Сепіашвілі Гіга),● сучасні підходи до формування комунікативної компетентності у майбутніх фахівців фармацевтичної галузі (студентка першого курсу фармацевтичного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Нікон Вікторія Юріївна), ● комунікативна компетентність майбутнього лікаря як чинник його фахової діяльності (студент першого курсу медичного факультету ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет Шарбель Тоні Макарун).
  Науковим керівником студентів є кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов та соціально-гуманітарних дисциплін ПВНЗ КМУ «Київський медичний університет» Флегонтова Наталія Миколаївна.
  Інноваційним заходом у проведенні читань стало представлення результатів науково-дослідницьких робіт учнями загальноосвітніх закладів м. Києва – дослідниками Малої академії наук України. Серед них – учні гімназії-інтернату №13 м. Києва, які презентували свої наукові роботи:
  ● «Педагогіка добротворення академіка І.А. Зязюна у контексті реалізації Нової української школи» (учениця 9-А класу Куцик Анна Олегівна),● «Націєтворчі актуалітети в педагогічних ідеях академіка Г.Г. Філіпчука (учениця 9-А класу Балацька Ірина Олександрівна),● «Креативність учителя як чинник розвитку талановитого учня» (учениця 10 класу Царенко Марія Вікторівна).
  Науковим керівником робіт є доктор педагогічних наук, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Вовк Мирослава Петрівна, доктор педагогічних наук, педагогічними керівниками – методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва, член Спілки журналістів України, відмінник освіти України Ходацька Ольга Миколаївна, директор гімназії-інтернату № 13 м. Києва Возненко Світлана Євгенівна).
  Під час секційних засідань здобутки теорії і практики педагогічної, мистецької освіти були представлені науковцями, педагогами, викладачами, студентами закладів освіти з різних регіонів України:
  ● Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,● Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини,● Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка,● Херсонського державного університету,● Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного,● Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти,● Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,● Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка,● Бердянського державного педагогічного університету та ін.
  Проблематика секцій охоплювала спектр актуальних проблем: філософсько-аксіологічні та андрагогічні засади педагогічної освіти; педагогічна освіта в Україні: тенденції і перспективи реформування; мистецька освіта у вимірах сучасних модернізаційних змін; зарубіжний досвід підготовки вчителя: теорія і практика; педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентностей; музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи.
  Було презентовано наукові та методичні праці з фондів бібліотеки ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України (завідувач бібліотеки – Штома Людмила Наумівна), а також фундаментальні і практичні напрацювання науковців, педагогів у межах презентації з проблем педагогічної і мистецької освіти за 2018 – 2019 рр. у межах номінацій: наукові праці, навчально-методичні розробки, періодичні видання, електронні ресурси, лексикографічні праці. Молоді дослідники (аспіранти, магістранти, учні МАН) мали можливість відвідати семінар у Центрі педагогічної майстерності Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка. Художньо-естетичним обрамленням заходу став виступ камерного оркестру факультету мистецтв імені Анатолія Авдієвського Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (художній керівник – заслужений діяч мистецтв України, доктор педагогічних наук, професор Федоришин Василь Ілліч; диригент – Савченко Галина Віталіївна). Унікальним вкрапленням у проведенні читань був майстер-клас «Технологія виготовлення старовинних фарб» (завідувач виставки (пересувної) відділу експозиційної роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника Андрієвська Марина Олегівна).
  За результатами проведення читань було сформульовано спектр рекомендацій науковцям й освітянам – представникам мистецької, педагогічної освіти:
  ● у контексті співпраці наукових інституцій й університетів спрямовувати вчених-педагогів на проведення цілісних досліджень з різноманітних педагогічних проблем на широкій міждисциплінарній основі, сприяти вдосконаленню теорії і практики педагогічно-мистецької діяльності та формуванню особистості як людини культури;● активізувати тренінгову діяльність з викладачами закладів вищої освіти з метою їх професійного розвитку, удосконалення інноваційної, комунікативної культури;● розробляти методики і технології навчання учнів до аматорської і професійної мистецької діяльності, оволодіння ними специфічними мистецькими техніками й технологіями;● залучати учнівську і студентську молодь до дослідження сучасних проблем педагогічної і мистецької освіти у межах МАН, наукових гуртків, студентських наукових товариств, міждисциплінарних лабораторій в університетах;● популяризувати досвід викладачів, науковців щодо створення інновацій у мистецькій і педагогічній освіті на шпальтах видань: «Естетика і етика педагогічної дії», «Мистецтво і освіта» тощо.
  За результатами роботи читань підготовлено до друку збірник наукових праць: Неперервна педагогічна освіта ХХІ століття: зб. матеріалів ХVІ Міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам’яті проф. О.П. Рудницької (Вип. 3 (15)).