Illustration

ОСОБЛИВОСТІ СИСТЕМИ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ В НІМЕЧЧИНІ: ЛЕКЦІЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСЛІДНИКА

19.03.2021 16:00
19 березня 2021 року з ініціативи директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, доктора педагогічних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України Лариси Лук’янової та Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" відбулася гостьова онлайн лекція інтерактивного типу на тему «Особливості системи освіти дорослих в Німеччині». Лектор – Клуберт Тетяна, професор, доктор хабілітований, доцент кафедри педагогіки з фокусом на освіту дорослих Аугсберського університету (Німеччина).

  • читати далі

    Учасниками заходу виступили відомі українські науковці у сфері освіти дорослих, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, аспіранти, докторанти (усього близько 80 учасників).
    Проблематика лекції розкривала специфіку організації навчання дорослих в Німеччині, а також термінологічне поле освіти дорослих в сучасному науковому дискурсі України і зарубіжжя. Дослідниця ознайомила учасників з німецькою концепцією освіти дорослих, де вона набула ідейного спрямування: основною метою освіти дорослих є досягнення зрілості, автономності, навчання упродовж життя набуло трансформативного характеру.
    Лекторка схарактеризувала провідні принципи розвитку освіти дорослих в Німеччині, з-поміж яких на особливу увагу заслуговують такі, як: принципи відкритості, добровільності, лібералізму; принцип субсидіарності (особистість сама здійснює вибір за характер своєї активності); принцип плюралізму (гетерогенності особистості); принцип орієнтації на учасника (фокус на освітніх потребах, актуалізація людської свободи, повага до автономії кожної особистості) та ін.
    Учасники мали можливість сформулювати запитання з проблем зарубіжного досвіду навчання дорослих, організації системи освіти дорослих в Німеччині. Зокрема для аспірантів, які досліджують проблеми навчання різних категорій дорослих в зарубіжній теорії і практиці, було цінним вивчити конструктивні здобутки навчання дорослих.