Illustration

ОСВІТА І ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ – 2020

22.10.2020 19:00
22-23 жовтня 2020 р. у рамках співпраці між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Мукачівським державним університетом відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції».

 • читати далі

  Організатори заходу – Мукачівський державний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Пряшівський університет (м. Пряшів, Словаччина), Науковий університет імені Етвеша Лоранда (м. Будапешт, Угорщина), Вища лінгвістична школа (м. Ченстохова, Польща), Інститут педагогіки і психології Університету імені Яна Кохановського в Кельцах (Польща), Гуманітарний-педагогічний фаховий коледж Мукачівського державного університету.
  Наукова дискусія науково-педагогічних і наукових працівників – учасників конференції розгорталася навколо таких основних напрямів:
  ● психолого-педагогічні засади формування особистості.● педагогічна освіта в умовах євроінтеграції.● початкова освіта та підготовка вчителя початкових класів в умовах упровадження Концепції Нової української школи.● освітні технології у забезпеченні конкурентоспроможності майбутнього фахівця.● неперервна освіта і підготовка фахівців в умовах вищої школи.● міжнародна співпраця в освітній галузі.
  22 жовтня 2020 р. в межах пленарного засідання конференції з доповіддю «Ідея освіти впродовж життя: від теорії до практики» виступила директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор Л.Лук’янова. У своєму виступі визнаний вчений зосередила увагу на різних аспектах розвитку національної системи освіти дорослих як складової освіти впродовж життя, розкрила ролі й функції андрагога та окреслила особливості підготовки педагогічного персоналу для сфери освіти дорослих у зарубіжних країнах.
  Активну участь у конференції взяли співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" (Огієнко О., Котун К., Годлевська К., Марусинець М., Постригач Н., Дяченко Л., Пилинський Я.) на чолі із завідувачем відділу, доктором педагогічних наук, старшим науковим співробітником Н.Авшенюк, яка у доповіді «Забезпечення якості вищої педагогічної освіти: актуалітети Великої Британії» проаналізувала стратегічні напрями державної освітньої політики Великої Британії з урегулювання основних чинників зміцнення якості професійної підготовки вчителів: встановлення критеріїв відбору та процедур залучення до університетів свідомих абітурієнтів, які критично оцінюють власні здібності та ресурсні можливості ЗВО щодо оволодіння вчительською кваліфікацією; диверсифікацію шляхів отримання педагогічної професії за рахунок започаткування багатоманітних програм післядипломної педагогічної освіти для різних категорій дорослого населення, що мають вищу освіту; диверсифікацію шляхів оплати за навчання на програмах базової та післядипломної педагогічної освіти; запровадження дуальної форми підготовки вчителів у межах базової і післядипломної педагогічної освіти, де основними соціальними партнерами є ЗВО та шкільні консорціуми; встановлення стандартних вимог до отримання мінімальної педагогічної кваліфікації – статусу кваліфікованого вчителя – шляхом проходження кваліфікаційного екзамену.
  Колектив Інституту висловлює щиру подяку доктору педагогічних наук, професору, завідувачу кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету Г.Товканець за високий рівень організації конференції та багаторічну плідну співпрацю у галузі освіти і науки України.