Illustration

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА І МІЖНАРОДНА ОСВІТА 2021

01.06.2021 11:00
27-28 травня 2021 року наукові співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України взяли участь у V Міжнародній конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: Інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації», у рамках модулю Жана Моне «Європейська якість навчання для кращої успішності учнів».

 • читати далі

  Конференцію організовано й проведено Інститутом педагогіки НАПН України, Українською асоціацією дослідників освіти, Навукова-метадычнай ўстановай “Нацыянальны інстытут адукацыі”, Міністэрством адукацыі Рэспублікі Беларусь, Institutul de Științe ale Educației Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova у партнерстві з Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини, Тернопільським обласним комунальним інститутом післядипломної педагогічної освіти.
  З доповіддю на пленарному засіданні виступила: Наталія Авшенюк – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України, член НАЗЯВО, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття".
  У свої доповіді «Акредитація в системі забезпечення якості вищої освіти зарубіжних країн: типологія і функціонал» Н. М. Авшенюк поділилася теоретичними напрацюваннями у сфері забезпечення якості вищої освіти в зарубіжних країнах, ознайомила учасників заходу з окремими результатами щодо виокремлення усталених моделей акредитації як ключового механізму управління якістю освіти (американська, європейська континентальна (французька) та британська), визначення особливостей акредитації освітніх послуг у ЗВО Великобританії в цілому або в межах конкретної освітньої програми з метою формального визнання її відповідності заздалегідь визначеним мінімальним критеріям або стандартам; обгрунтування науково-методичних рекомендацій щодо можливостей адаптації ефективних елементів системи акредитації вищої освіти на прикладі Великобританії.
  Дискусію навколо важливих питань забезпечення якості педагогічної освіти на прикладі Туреччини на круглому столі «Актуальні проблеми освіти і навчання у компаративній перспективі» у режимі оффлайн-обговорення продовжила Надія Постригач – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України із доповіддю «Стандартизація як механізм забезпечення якості педагогічної освіти в Туреччині». Зокрема, Н. О. Постригач з’ясовано, що cтандарти кандидатів на посаду вчителя зосереджені на результатах навчання, які відображають знання, вміння та навички ефективного вчителя; забезпечують основу функціонування акредитованих підрозділів освіти в школах по всій країні; а їхні місії та теоретичні основи створюють фундамент, на якому вони будують свої програми педагогічної освіти. Дослідницею визначено, що формування системи забезпечення якості у координатах міжнародних стандартів та ЄПВО посилює позиції турецької педагогічної освіти на міжнародній арені.
  Науковці ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України висловлюють щиру вдячність за співпрацю колегам-однодумцям із відділу порівняльної професійної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України. Окрема подяка О. І. Локшиній, доктору педагогічних наук, професору, завідувачу відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України за фахове модерування конференції, творче та плідне об’єднання дослідників-компаративістів з Білорусі, Ізраїлю, Литви, Молдови, України для вирішення проблем у галузі порівняльної педагогіки.