Illustration

РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (2018)

23.05.2018 09:00
17 травня 2018 року на базі Центру порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету відбувся VII Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів». У роботі семінару взяли участь понад 100 компаративістів-дослідників з багатьох регіонів України та зарубіжних країн. Організатори семінару: відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України спільно з Центром порівняльної професійної педагогіки Хмельницького національного університету у співпраці з кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.

 • читати далі

  Співробітниками відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України було підготовлено змістовні доповіді про основні напрями функціонування центрів освіти дорослих у зарубіжних країнах, а саме: Наталія Авшенюк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, заступник завідувача кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України) розкрила досвід США та Японії; Людмила Дяченко (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України) окреслила досвід робити центрів освіти дорослих у ФРН; Маріанна Марусинець (кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України) охарактеризувала досвід Австрії; Катерина Годлевська (кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих) продемонструвала досвід Угорщини.
  Порівняльно-педагогічне дослідження базується на критеріях порівняння, саме тому співробітники відділу у своїх доповідях зосередилися на чотирьох основних критеріях порівняння у визначенні особливостей функціонування центрів освіти дорослих, а саме: 1) законодавче забезпечення; 2) типи закладів освіти дорослих; 3) напрями діяльності центрів освіти дорослих; 4) цільова аудиторія центрів освіти дорослих. На основі представленої інформації, учасники семінару у груповій взаємодії та спільній дослідницькій роботі визначили загальні і специфічні риси функціонування центрів освіти дорослих у різних зарубіжних країнах.
  Натомість, Л. Дяченко, з учасниками семінару, провела тематичну дискусію «Чи є в Україні система освіти дорослих?». Відповіді відобразили реальний стан розвитку освіти дорослих в Україні і дали змогу зробити висновок, що освіта дорослих в Україні розвивається інтенсивно й динамічно, проте спорадично і не системно.
  Також, співробітники відділу розробили анкети, в яких учасникам семінару було запропоновано оцінити актуальність теми «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів», форму проведення презентації і окреслити проблеми розвитку освіти дорослих, які були б цікавими для подальшого вивчення (анкетування було анонімним із дотриманням порядку захисту персональних даних учасників семінару). Результати анкетування показали затребуваність та актуальність теми семінару і форму її проведення. 
  Змістовною була доповідь Наталії Бідюк (доктор педагогічних наук, професор, керівник Центру порівняльної професійної педагогіки, завідувач кафедри практики іноземних мов та методики викладання ХНУ) щодо академічного стажування у м. Торонто (Канада). Мета стажування – ознайомлення з досвідом викладання англійської мови у мовних школах, а також організацією процесу навчання у коледжах та університетах Канади. Професор Н.Бідюк обгрунтувала систему освіти Канади, зокрема освітню діяльність університетів (University of Toronto, University Canada West), коледжів (Pickering Сollege, Georgian College, George Brown College) та мовних шкіл (ILAC, CLLC, English School of Canada) та методику навчання англійської мови у полікультурному суспільстві Канади («Тeaching and learning, new teaching methods, motivating students in class, our Senior School program»; «Тeaching English to the international students»; «Global Leadership Program, International Network of Schools»; «Teaching Methodologies Presentation»; «TSoM presentation».
  За результатами роботи семінару опубліковано збірник матеріалів, присвячений актуальним дослідженням у галузі порівняльної професійної педагогіки. Завантажити збірник матеріалів можна за посиланням в е-бібліотеці ІПООД.
  Нагадаємо, що Міжнародний науково-методологічний семінар «Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів» циклічний, та проводиться з 2012 року відділом зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих та центром порівняльної професійної педагогіки на підставі партнерства і довгострокової угоди між Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України та Хмельницьким національним університетом. Мета семінару полягає у сприянні розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні, оскільки до участі у міжнародному семінарі систематично залучаються представники вищої школи України і зарубіжжя.