Illustration

ТВОРЧА ВЗАЄМОДІЯ ВЧИТЕЛІВ І НАУКОВЦІВ – КРОК ДО РОЗБУДОВИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

12.11.2019 10:00
«Науково-освітня лінгвістична майстерня: досвід учителів, викладачів і науковців» - таку назву мав захід, присвячений Дню української писемності та мови, що відбувся в гімназії-інтернаті № 13 м. Києва (директор Світлана Возненко) за участю професора Київського міжнародного університету, мовознавця, автора багатьох підручників і посібників з української мови,

 • читати далі

  заслуженого діяча науки і техніки України Івана Ющука та науковців відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та членів Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України: Мирослави Вовк – доктора педагогічних наук; Юлії Грищенко, Наталії Філіпчук – кандидатів педагогічних наук; Снєжани Ходаківської – молодшого наукового співробітника.Програма лінгвістичної майстерні була досить об’ємною:
  ● інформаційно-освітня платформа «День української писемності та мови» для учнів початкових класів від дев’ятикласників,● професорські уроки «Синтаксис складного речення», «Новий український правопис» (професор І.Ющук - 9-10 класи),● інтелектуальна гра з української мови для учнів 9-10 класів «#мова має глибоке #державницьке, #культурне та #ціннісне значення» (вчитель О.Ходацька),● презентація учнівських проєктів «Я слову рідному вклонюсь» для учнів 5-10 класів (вчителі української мови та літератури гімназії-інтернату № 13 м. Києва),● мовно-літературна вікторина для учнів 5-6 класів (вчитель С.Федькевич),● презентація власних літературних творів «У світі казки чарівної» в бібліотеці імені Олеся Гончара Солом’янського району (5-і класи, вчителі: Г.Сватко, Н.Труцуненко),● презентація загальногімназійного клубу «Читачі» (І.Юрченко, К.Глущенко),● круглий стіл «Наука – школа: досвід - проблеми – перспективи».
  Модератором науково-освітньої майстерні виступила вчитель української мови і літератури, аспірантка ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України Ольга Ходацька, яка зазначила, що сьогодні школа покликана стати тим місцем для особистості учня і вчителя, де буде духовно збагачуватись кожен учасник навчально-виховного процесу, де буде формуватися громадянська зрілість і особиста відповідальність за свій вклад у національно-культурне відродження України.
  Директор гімназії-інтернату № 13 м. Києва Світлана Возненко підкреслила, що якість випускника школи в сучасних умовах визначається не лише рівнем його знань, а й загально-інтелектуальним і творчим потенціалом. Особливе місце посідає соціальна потреба у формуванні творчої особистості, яка змогла б розв’язати як щоденні, так і масштабні завдання, що забезпечують не просто виживання, а прогрес нації. Формування такої особистості і вимагає нових нестандартних підходів та оновлення всього освітнього процесу, тому тісна взаємодія науковців, викладачів ЗВО і вчителів-практиків дуже важлива сьогодні.
  Відомий український мовознавець, професор Київського міжнародного університету, член Центрального Правління ГО ВУТ «Просвіта» імені Т. Шевченка Іван Ющук високо оцінив роботу вчителів української мови і літератури гімназії-інтернату, зазначивши, що сучасний педагог — це не транслятор нових знань, а фактично наставник, який вміє цікаво й неординарно організувати процес пізнання учнів, які не тільки вчаться ставити запитання, а й проявляють інтерес та допитливість, уміють працювати в команді, відстоювати власну думку, мати чітку життєву позицію.
  Мирослава Вовк – доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України була приємно вражена захистом учнівських проєктів «Я слову рідному вклонюсь», який продемонстрував грунтовне висвітлення досліджуваної теми, високий рівень культури мовлення та емоційний інтелект. Мирослава Петрівна виступила на круглому столі з доповіддю «Педагогічна фольклористика в Україні», в якій звернула увагу педагогів на вагомій виховній ролі творів усної народної творчості, на формуванні ціннісного ставлення до сім’ї, родини, роду; на роботі з обдарованими учнями, які пишуть науково-дослідницькі роботи Малої академії наук. Адже завдання вчителя допомогти учневі вибрати правильні інструменти для дослідження, пошуку інформації, допомогти навчитися відсіювати отримувану інформацію, відділяти випадкове від закономірного, фальшиве від справжнього.
  З доповідями на круглому столі виступили:
  ● Філіпчук Наталія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України з доповіддю «Потенціал музейної педагогіки в умовах реформування середньої освіти».● Грищенко Юлія – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з доповіддю «Вплив вітчизняних науково-педагогічних шкіл на розвиток сучасної освіти».● Ходаківська Снєжана – молодший науковий співробітник відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з доповіддю «Використання мережевих технологій на уроках української мови і літератури».
  Така творча взаємоДія науки і школи – крок уперед до побудови й розвитку Нової української школи, яка працює без примусу, з використанням колективного інтелекту, адекватного зворотного зв’язку, де дитина почувається щасливою. Важлива роль також відводиться вчителю, який окреслює проблеми більш високого рівня і залучає учнів у цей процес як гід, який веде за собою та показує, на що спроможне життя і сучасна наука.
  Ольга Ходацька,методист гімназії-інтернату № 13 м. Києва,аспірантка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослихімені Івана Зязюна НАПН України