Illustration

УЧИТЕЛЬ: ВИМІРИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ І МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ (КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ 2019)

04.11.2019 10:00
Співпраця відділу зарібужних систем педагогічної освіти і освіти дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України та кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету вже вдруге видає спільну колективну монографію «Учитель: виміри професійного становлення і міжнародної освіти» (2019) у якій представлено результати науково-дослідницької діяльності авторського колективу щодо ролі вчителя у соціумі та педагогічної професії в європейському і міжнародному соціально-економічному просторі. Зосереджено увагу на особливостях підготовки вчителя в умовах європейської інтеграції, пріоритетах особистісно-професійного розвитку педагога.

 • читати далі

  Монографія адресується фахівцям, які займаються науковою і професійно-педагогічною діяльністю з означеної проблеми у вищій школі, докторантам, аспірантам та студентам педагогічних спеціальностей, усім, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку педагогічної освіти і професійної підготовки.
  Від Інституту співавторами колективної монографії виступили наукові співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, члени Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" НАПН України (Наталія Авшенюк, Олена Огієнко, Надія Постригач, Катерина Годлевська), які висвітлили зарубіжний досвід підготовки та розвитку педагогів.

  ● «Моделі та принципи професійного розвитку учителів Австралії» (автор Наталія Авшенюк);● «Професійна підготовка педагогічного персоналу для системи освіти дорослих у США» (автор Олена Огієнко);● «Особливості професійної підготовки вчителів у країнах південної Європи у ХХІ столітті» (автор Надія Постригач);● «Особливості професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у коледжах та університетах Угорщини» (автор Катерина Годлевська).
  Монографія має статус міжнародної, опублікована змішаними мовами (українською, англійською, словацькою, польською) за участю вітчизняних (Мукачівський державний університет, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Криворізький національний університет, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) та зарубіжних (Академія гуманітарних та економічних наук, м. Лодзь, Польща; Університет гуманітарних та природничих наук, м. Ченстохова, Польща; Пряшівський університет, м. Пряшів, Словаччина) закладів вищої освіти.
  Висловлюємо щиру вдячність за активну співпрацю головному редактору Ганні Товканець (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та методики початкової освіти Мукачівського державного університету) та усім співробітникам кафедри за кропітку та професійну роботу над створення колективної монографії.
  Ми глибоко переконані, що подальша співпраця між нашими закладами сприятиме створенню ще більше нових колективних доробків для вкладу в розвиток та удосконалення вітчизняної системи педагогічної освіти України.
  Переглянути колективну монографію можна за посиланням у електронній бібліотеці НАПН України.
  Нагадаємо, що у 2018 році вийшла перша колективна монографія «Педагогічна освіта і професійна підготовка в сучасному соціокультурному середовищі» переглянути колективну монографію можна за посиланням