Illustration

ВЕБІНАР «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ ПРОГРАМИ STRIKEPLAGIARISM»

30.03.2020 16:00
30 березня 2020 року відбувся Вебінар «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ АНТИПЛАГІАТНОЇ ПРОГРАМИ STRIKEPLAGIAISM» на платформі ZOOM. Модератор вебінару – Кирил Котун, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України, Супервізор з академічної доброчесності в ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України.

 • читати далі

  Участь у вебінарі взяли понад 40 учасників із різних закладів вищої освіти та наукових установ.
  Вебінар складався із двох частин теоретичної частини де було розкрито такі основні питання як:
  ● Законодавче забезпечення академічної доброчесності, яке ґрунтується на Статті 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» та інших підзаконних актів.● Поняття «Академічна доброчесність» її дотримання та порушення● Основні види порушень академічної доброчесності: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання● Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності визначається уповноваженим колегіальним органом управління закладу освіти з урахуванням вимог цього Закону та спеціальних законів● Розширений глосарій термінів та понять Стаття 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту»● Спільне і відмінне між поняттями «плагіат» (стаття 50 Закону України «Про авторське право і суміжні права») і «академічний плагіат» (стаття 42 Закону України «Про освіту»). Академічний плагіат не варто ототожнювати з порушенням авторського права як різновидом права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності спрямований, насамперед, на захист майнових прав авторів чи їх правонаступників. Натомість, норми щодо академічного плагіату спрямовані не на авторів, а на осіб, які порушують академічну доброчесність через ненадання достовірної інформації про авторів певних ідей, текстів, наукових результатів тощо. Авторське право має обмежений термін дії. Після закінчення цього терміну дії дозволяється використання твору без згоди авторів чи їх правонаступників і без виплати відповідної винагороди, але це не позбавляє необхідності посилатися на авторів. Відсутність належних посилань є основною ознакою академічного плагіату● Рекомендації щодо академічної доброчесності від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти
  У практичній частині було розкрито такі основні питання як:
  ● Особливості роботи компанії Plagiat.pl, яка має діючі представництва у 15 країнах, а клієнтська мережа нараховує більше 500 університетів у всьому світі. Plagiat.pl - це частина державного проекту для Міністерства вищої освіти і науки Польщі та Румунії.● Особливості роботи антиплагіатної системи Strikeplagiarism.com - це IT-інструмент, призначений для перевірки автентичності текстових документів. Завданням системи є надання інформації, яка дозволяє ідентифікувати кількість запозичень в аналізованому тексті та виявлення їх джерел. Антиплагіатна програма StrikePlagiarism заснована в 2002 році і є частиною Plagiat.pl● Інтерпретація «звіту подібності» (тобто, приклад перевіреної роботи) у антиплагіатній системі StrikePlagiarism, особливу увагу було зосереджено на різних рівнях модифікації тексту, коефіцієнтах подібності, активних списках запозичень та інше.
  Найближчим часом буде заплановано ще один практичний вебінар щодо більш детальної роботи в антиплагіатній системі StrikePlagiarism, де ми розповімо як запобігти плагіату у своїй роботі, як правильно перевіряти роботу, покажемо різні перевірені роботи та багато чого іншого. Слідкуйте за анонсами у Календарі подій на сайті Інституту.