Illustration

ВЕБІНАР «ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE DRIVE В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ОГЛЯД»

15.04.2020 15:00
Вебінар «ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE DRIVE В ОСВІТНЬО-НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ПРАКТИЧНИЙ ОГЛЯД» відбувся 15.04.2020 р. Модератором вебінару виступила кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих, член Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професіна освіта ХХІ століття" НАПН України Годлевська Катерина Василівна.

 • читати далі

  Участь в заході взяло більше 30 учасників, серед них: викладачі, наукові співробітники, вчителі, аспіранти і докторанти Інституту.
  Вебінар складався з двох логічних частин:
  Перша частина передбачала знайомство з можливостями Google Документів:
  ● можливості створення і завантаження документів;● параметри форматування;● надання іншим користувачам право на редагування, додавання коментарів або перегляд того чи іншого документа;● спільне редагування файлів в режимі реального часу і спілкуватися з іншими користувачами у вбудованому чаті;● перегляд історії змін документа і відновлення будь-якої версії документу;● завантаження документів Google на свій комп'ютер у вигляді файлу Word, OpenOffice, RTF, PDF, HTML або ZIP;● голосовий ввід тексту;● прикріплення документу до повідомлення електронної пошти.
  Друга частина була присвячена можливостям Google Форм:
  ● створення і налаштування форм (загальні налаштування; презентація; тестування);● конструювання форм (тема; заголовок і опис форми; створення питань з різними варіантами відповідей: тест (рядок), текст (абзац), один зі списку, з варіантами відповідей, прапорці, спадний список, лінійна шкала, таблиця з варіантами відповідей, сітка прапорців, дата і час);● додавання зображень у запитання та варіанти відповідей● відправлення форм та додавання співавторів;● аналіз результатів (приймання відповідей; робота з діаграмами та таблицями результатів).
  Вебінар засвідчив неабияку зацікавленість аудиторії можливостями використання сервісів Google Drive у освітньо-науковій діяльності. Наприкінці були обговорені також інші форми для напрацювання умінь і навичок роботи у Google Drive.