Illustration

VIII МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

15.05.2019 15:00
15 травня 2019 року відбувся VIII Міжнародний науково-методологічний семінар “РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” на базі Центру порівняльної професійної педагогіки у Хмельницькому національному університеті. Ініціаторами проведення щорічно виступають відділ зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ІПООД імені Івана Зязюна НАПН України та Хмельницький національний університет.

 • читати далі

  Цього року до заходу долучилася кафедра ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» НАПН України.
  Наукові співробітники відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих (Н.Авшенюк, К.Котун, М.Марусинець, К.Годлевська, Н.Постригач, Л.Дяченко, Я.Пилинський) провели пряме включення з Інституту. Доповідачем була Маріанна Марусинець (кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник відділу). У доповіді було акцентовано цікаві аспекти у напрямі міжнародних відносин та етики поведінки, а також освіти впродовж життя. Модератором прямого включення була Наталія Авшенюк (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу, заступник керівника кафедри ЮНЕСКО, дійсний член НАЗЯВО). Модератором у Центрі порівняльної професійної педагогіки на базі ХНУ виступила Наталія Бідюк (доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри Практики іноземної мови та методики викладання ХНУ).
  Мета науково-методологічного семінару – сприяти розвитку порівняльної професійної педагогіки як наукової галузі та навчальної дисципліни в Україні.
  Учасники семінару виступали з доповідями відповідно тематичних напрямів роботи семінару:
  ● Професійний розвиток фахівців в умовах безперервної освіти впродовж життя: порівняльний аналіз● Форми й методи навчання різних категорій дорослого населення в Україні та зарубіжжі● Методи демократичної освіти дорослих у світовому освітньому просторі● Педагогічний персонал для освіти дорослих: підготовка і професійний розвиток у зарубіжних країнах● Запровадження інноваційних ідей зарубіжного досвіду іншомовної підготовки фахівців у контексті неперервної освіти
  НАГАДАЄМО:
  Центр порівняльної професійної педагогіки створено у 2012 році спільно з Інститутом педагогічної освіти та освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України на базі Хмельницького національного університету, оскільки в цьому навчальному закладі здійснюється пошук шляхів удосконалення професійної підготовки фахівців різних напрямів та кваліфікаційних рівнів, створено систему довузівської та післявузівської підготовки, спрямованої на вибір молоддю професій, діє відрегульована система підготовки педагогічних кадрів, є висококваліфіковані фахівці, які володіють іноземними мовами, вивчають зарубіжний досвід, встановлено зв'язки з педагогічними установами США, Німеччини, Франції, Канади, Великої Британії. Центр порівняльної професійної педагогіки - науково-методичне об'єднання дослідників, які займаються порівняльним аналізом сучасних систем професійної освіти, вивчають та рекомендують для впровадження нові ідеї та практичні доробки.