Illustration

ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ: БІНАРНИЙ ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС ДЛЯ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ

10.02.2021 13:00
10 лютого 2021 р. з ініціативи стейкхолдера освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії у галузі 01 "Освіта, Педагогіка" зі спеціальності 011 "Освітні, педагогічні науки" Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, члена Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" кандидата педагогічних наук, викладача Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка Ніни Гомелі та викладача програми Інституту, кандидата педагогічних наук, старшого наукового співробітника відділу зарубіжних систем у педагогічній освіті і освіті дорослих Катерини Годлевської було проведено онлайн бінарний майстер-клас з проблеми «Упровадження технології кліпового навчання в освітній процес».

  • читати далі

    Метою заходу було активізувати дослідницький потенціал аспірантів програми підготовки майбутніх докторів філософії шляхом застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, збагатити їхні знання з проблеми використання можливостей ІКТ у межах дисертаційного дослідження.
    Модераторами було презентовано теоретичний та практичний досвід використання інформаційних ресурсів різного типу у професійній діяльності та у сфері повсякденної життєдіяльності, що дозволило майбутнім викладачам-дослідникам проаналізувати рівень власного критичного мислення, визначитися у ефективності використання різних джерел інформації для професійного розвитку. На основі використання статистичних методів здійснено аналіз використання можливих інформаційних ресурсів щодня кожним аспірантом та визначено перспективи застосуванння джерелознавчого, бібліографічного матеріалу у межах наукової роботи.
    За результатами бінарного майстер-класу було рекомендовано здійснювати ретельний аналіз джерел інформації для дослідницької і викладацької діяльності, розвивати критичний погляд на використання джерелознавчих ресурсів, особливо віртуальних, упроваджувати інформаційно-комунікаційні технології навчання в освітній практиці з урахуванням змістового контенту.