Illustration

ЗУСТРІЧ МАЙБУТНІХ ДОКТОРІВ ФІЛОСОФІЇ З РАДОЮ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА ВИПУСКНИКАМИ ІПООД

08.02.2021 09:00
5 лютого 2021 року відбулась онлайн зустріч майбутніх докторів філософії, підготовка яких здійснюється в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України з членами Ради молодих учених, членами Кафедри ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта XXI століття" та випускниками програми різних років.

  • читати далі

    Голова Ради молодих учених Інституту, відповідальний за реалізацію політики академічної доброчесності наукової інституції, кандидат педагогічних наук Кирил Котун розкрив потенційні можливості взаємодії молодих науковців, аспірантів з досвідченими науковцями, продемонстрував напрями співпраці з метою представлення результатів дослідження на сторінках фахових видань, у межах проведення вебінарів, семінарів, під час яких аспіранти можуть набути «м’яких» навичок, активізувати власну академічну мобільність у взаємодії з Кафедрою ЮНЕСКО «Неперервна професійна освіта ХХІ століття» тощо. Також було наголошено на безкоштовному доступі майбутнім докторам філософії до бази даних Web of Science, що відкрита в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
    Гарант програми зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, доктор педагогічних наук Мирослава Вовк проінформувала про важливість врахування думки аспірантів у забезпеченні якості освітнього процесу, надання психологічної підтримки, уникнення конфліктних ситуацій і проявів дискримінації тощо.
    Особливий комунікативний ефект мало спілкування аспірантів з випускниками попередніх років і випускниками нової чинної програми (Юлія Кобюк, Алла Самко, Любов Нос, Катерина Годлевська), які розкрили особливості власного професійного становлення, схарактеризували специфіку кар’єрного зростання у дослідницькій сфері.
    За результатами проведення зустрічі було рекомендовано регулярно проходити таємне опитування аспірантами онлайн на сайті Інституту з метою підвищення якості освітньої складової програми, реалізації політики академічної доброчесності тощо, а також окреслено перспективи взаємодії аспірантів з Радою молодих учених, участі у заходах під егідою Кафедри ЮНЕСКО та ін.