Illustration

ЗУСТРІЧ ЗІ СТУДЕНТАМИ-МАГІСТРАНТАМИ НПУ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА

19.10.2017 09:00
18 жовтня 2017 р. в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України відбулася зустріч зі студентами-магістрантами Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, які навчаються за спеціалізаціями «Андрагогіка» та «Тьюторство» (011 Науки про освіту (Педагогіка вищої школи). Гості мали змогу ознайомитися з історією та сьогоденням Інституту, його науковими школами, напрямами діяльності, здобутками науковців у галузі педагогічної освіти, а також у теорії і практиці освіти дорослих.

  • читати далі

    Жвавий діалог з актуальних питань розвитку освіти і науки в Україні, неформальної освіти дорослих відбувся між магістрантами і заступником директора з наукової роботи Інституту проф. Л.О. Хомич, завідувачем відділу андрагогіки проф. О.В. Аніщенко, завідувачем відділу зарубіжних систем педагогічної освіти і освіти дорослих ст. наук. сп. Н.М. Авшенюк, головним науковим співробітником відділу андрагогіки доц. О.С. Волярською, завідувачем аспірантурою Н.Г. Шарошкіною. Важливим складником зустрічі стала екскурсія до бібліотеки ІПООД НАПН України, яку майстерно провела її завідувач Л.Н. Штома. Також магістрантам була представлена освітня діяльність кафедри ЮНЕСКО при ІПООД НАПН України, вичерпну інформацію надала заступник завідувача кафедри Наталія Авшенюк.
    У перспективі – співпраця НПУ імені М.П. Драгоманова, ІПООД НАПН України, спрямована на посилення міжвідомчої взаємодії для розвитку формальної, неформальної, інформальної освіти різних категорій дорослих; просування просвітницьких ініціатив, популяризацію інформаційних ресурсів з освіти різних категорій дорослих; розроблення навчальних курсів і їх навчально-методичного забезпечення для підготовки педагогічного персоналу, який працює з дорослими; обмін досвідом щодо формальної і неформальної освіти різних категорій дорослих.
    Колектив ІПООД НАПН України висловлює вдячність проф. Н.М. Дем’яненко, завідувачу кафедри педагогіки і психології вищої школи НПУ імені М.П. Драгоманова, за ініціювання зустрічі магістрантів і науковців.