Масові заходи

Щорічно Кафедра ЮНЕСКО "Неперервна професійна освіта ХХІ століття" ініціює та проводить, а також є співорганізатором багатьох науково-практичних масових заходів. Співпраця відбувається на різних рівнях (міжнародному, національному, регіональному та локальному) із закладами вищої освіти, науковими установами, школами, громадськими організаціями та благодійними фондами.

Перелік основних масових заходіву 2022 році

Масові заходи, що включені до Плану роботи НАПН України

 • Illustration

  Вебінар до Міжнародного дня рідної мови 21 лютого

  лютий 
   м. Київ

  Рідномовна і багатомовна освіта у контексті сталого розвитку суспільства

 • Illustration

  Міжнародний науково-методологічний Інтернет-семінар

  травень 
   м. Хмельницький

  Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів (спільно з Хмельницьким національним університетом)

 • Illustration

  Міжнародна науково-практична конференція

  травень 
   м. Харків

  Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи (спільно з Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди)

 • Illustration

  Міжнародний форум

  травень 
   Україна - Республіка Польща

  Українсько-польський/Польсько-український форум (спільно із закладами вищої освіти Республіки Польща)

 • Illustration

  Міжнародна науково-практична конференція

  жовтень
   м. Умань

  Теоретико-методологічні засади мистецької освіти: проблеми і перспективи (спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини)

 • Illustration

  Міжнародна науково-практична конференція

  жовтень
  м. Мукачево

  Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції (спільно з Мукачівським державним університетом)

 • Illustration

  Міжнародні педагогічно-мистецькі читання пам’яті професора Оксани Петрівни Рудницької 

  грудень
  м. Київ

  Неперервна педагогічна освіта в Україні і зарубіжжі: досвід, інновації, тенденції.

Перелік додаткових масових заходіву 2022 році

Масові заходи, що не включені до Плану роботи НАПН України

 • Illustration

  Міжнародна науково-практична конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

  травень 
  м. Суми

  Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід (спільно з Сумським державним педагогічним університетом імені А. С. Макаренка)

 • Illustration

  Вебінар

  лютий
  м. Київ

  Використання потенціалу музейної педагогіки в умовах сучасної освіти

 • Illustration

  Вебінар

  квітень
   м. Київ

  Інтерактивні мистецько-педагогічні технології: фасилітована дискусія

 • Illustration

  Вебінар

  червень 
   м. Київ

  Педагогічна фольклористика в Україні: можливості для сучасної освіти

 • Illustration

  Вебінар

  вересень
   м. Київ

  Рецепція ідей науково-педагогічних шкіл у теорії і практиці сучасної педагогічної освіти

 • Illustration

  Вебінар

  грудень
   м. Київ

  Подолання комунікативних бар’єрів у професійній діяльності вчителя